Breadcrumbs

Син приїхав

Формат: txt

Завантажити

 

Осмислюючи реальне життя в усій його складності, Григір Тютюнник не шукав карколомних сюжетів, незвичайних ге­роїв, а цікавився людською особистістю, її життєвою пози­цією. її духовним здоров’ям.

Оповідання «Син приїхав» починається із зав’язки — після трьох років відсутності у батьківському домі приїжджає в рідне село Ковбиші Павло Дзякун разом із дружиною і ма­леньким сином. Письменник, вірний своїй творчій настанові, лише кількома штрихами окреслює зовнішність героїв, на­томість докладно описує «Москвича» тютюнового кольору: «…новий, і все в нього блищало: фарба, скло, нікельовані буфери, циферблати на приладах... Сидіння було заслано двома вовняними килимами, а заднє та бокові стекла завішено реп­совими фіранками». Ця деталь дуже суттєва, бо вона відразу розкриває життєві пріоритети Павла, який понад усе цінує матеріальні блага: віл має «квартиру, жінку, машину, сина, двісті карбованців заробітку разом з премією — і почував себе так, як йому й хотілося: спокійно, впевнено і незалеж­но». Перелік цей символічний, бо характеризує споживацькі інтереси молодшого Дзякуна і, що цікаво, навіть жінка й син входять до цього ряду.

Справді, ціною наполегливої праці, постійних самообме­жень Павло досяг певної ваги в суспільстві, зробив кар’єру. Проте письменник, досліджуючи болючу проблему міграції сільського населення, тривожиться тим, що втратив Дзякун- молодший за зовнішнім благополуччям та добробутом. Най­перше — вмерла його душа, духовні запити. Григір Тютюнник через безліч штрихів і деталей майстерно розкриває ту пустку, в яку перетворилося серце цього чоловіка. Там ви­росли пиха, чванство, зверхність у становленні до колишніх односельців (не ховає машину на подвір’ї, а залишає на ву­лиці, щоб усі побачили), ігнорування родинних стосунків (три роки не провідував батьків, бо економив, збираючи гроші на «Москвича»; одружився без любові, без батьківського благословення; не відчуває потреби спілкування між своїми та жінчиними батьками), шкільних друзів (з ними немає про ще говорити), християнських традицій (дитину не хрестили, а «кумів назвали, так, шуткома — Павлушиного начальника цеху і його жінку» на першому місці вигідні люди, з якими варто породичатись), рідної мови (суржик так і сиплеться з вуст Павла: «будьте вверені», «вивод». «за встречу», «наблю­даю», «понаравляться»).

Григора Тютюнника тривожить таке явище, як «сільські городяни». Письменник шукає причину моральної деградації декого з них і бачить її не лише в соціальних явищах (біографія Павла Дзякуна типова для радянських часів: школа-семирічка, армія, фабрично-заводське училище, робота на шахті), а й у психологічних підвалинах цього людського ха­рактеру, теж виплеканих тогочасною системою. Син — за моральними настановами — копія Батька. Старий Дзякун радить Павлові: «Ти ж дивись там, з ними ладь, бо люди — це таке: не догодиш — з’їдять». На що син відповідає: «У мене так: робиш — роби. А не послухав раз, удруге — - подавай заяву. Або на такі наряди «осаджу, що в получку тільки роз­пишеться». Це слова майстра, бригадира, керівника середньої ланки, який засвоїв закон вседозволеності й жорстокості, а не справжньої вимогливості. Влучно характеризує сина мати: «Та він у нас такий, що і зробить, і змовчить, як треба, і стар­шого послухає». Тогочасну кон’юнктуру Павло розпізнав до­бре: працюй на свій добробут, греби під себе, але мовчи, дого­джай начальству.

Справжнє, колишнє єство сільського парубійка на мить розкривається на рибалці, у звичній, природній для нього обстановці. Але і в цьому епізоді письменник знаходить де­таль, яка підкреслює метаморфози, що сталися з батьком і сином: старий Дзякун не може пережити, що Павло пере­вдягнувся у старий одяг для рибалки («Никифоров! аж при­кро стало від того синового вигляду: наче перекинувся із пана в попихачі...»). Справжнє обличчя Павла, його добра вдача виявляються і в сцені запросин у гості директора школи, хоча честі бути привезеними на «Москвичі» удостоїлися не близькі родичі, а лише «потрібні» люди, лісник, наприклад.

Щоб повніше змалювати внутрішній світ героїв, письмен­ник використовує вдалу знахідку — батько коментує подумки «справжність» намірів сина, прихованих за нейтральними фразами. Так, Павло висловлює думку про небажання роди­чатись із жінчиними батьками, а Никифор роз’яснює це так: «…ай розумний, шеймин хлопець! Справді, хто б це гнав новісіньку машину ґрунтовою дорогою до Шишак і назад!.. А свати, як схотять породичатися зблизька, то приїдуть і ав­тобусом». Коли син відмовляється рибалити з кимось із то­варишів, батько коментує зразу ж: «...й тут правда, насинено­му боці: сам що піймав, те й твоє, а вдвох, то на двох і ділити треба».

Зиск, вигода — життєві правила і батька, і сина. Як не гордиться Дзякун Павлом, але не зупиняє нападок Лободи на сина, бо лісник уже пообіцяв «вільху на шалівку». Уміння «терпіти потрібних людей» опанували обоє.

Кульмінацією оповідання в змалюванні міщанської по­ведінки, стилю життя с фінальна сцена «гулянки», яка не вда­лася. У ній безліч іронічних деталей: коньяк стоїть лише перед директором школи, старий учитель, підвипивши, по­вторює: «Павлуша-золото»; а в той же час ображений Лобода каже про молодшого Дзякуна: «...Руде, скупе, витрішкува­те.... А тепер диви: пан...».

Сам письменник стоїть на нейтральній позиції, він прямо і не засуджує своїх героїв, і не глузує з них. У тексті знаходимо єдиний оціночний штрих у авторській мові (стосується Пав­ла): «…дивився своїми малорухливими риб’ячими очима…»

Найстрашніше те, що свого переродження, свого станови­ща як раба грошей і речей самі герої не помічають. Втратив­ши духовні, національні орієнтири, вони не можуть проти­стояти власній деградації.

[1]