Люби природу не як символ. Стр. 212

1. До кого звернено мову в цьому вірші? Свою думку підтвердь цитатою.

До майбутніх поетів, справжній поет повинен відчувати те, про що пише. «І станеш ти не папіряним,— живим поетом!».

2. Зверни увагу на особливості побудови вірша.

Другі рядки короткі, на них приходиться вся увага читача.

3. Яка думка об'єднує другу й третю строфи?

Поет черпає натхнення від природи.

4. Поясни, як ти розумієш рядки: В ній є висоти незміримі й святі глибини.

справжній поет повинен відчувати те, про що пише.

5. Який настрій вірша? Доведи свою думку, посилаючись на текст.

Ліричний, але він закликає любити красу природи.