Сторінка 60

Завдання 1.

Основним джерелом забруднення повітря є викиди із стаціонарних джерел. До 62% промислових викидів потрапляє з джерел оброблювальної промисловості, до 37% - гірничодобувної промисловості та промислових кар'єрів, до 1% - в результаті виробництва будівельних матеріалів.

До основних забруднювачів атмосферного повітря належать підприємства теплової енергетики теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, які спалюють «брудне» викопне паливо. При цьому утворюються різні забруднювальні речовини (сполуки) та парникові гази. Найбільше значимі з них є суспендовані тверді частинки (зола), S02, сполуки азоту та парникові гази. Підприємства вугільної галузі викидають головним чином, пил, парникові та кислотні гази.

Завдання 2.

Основними складниками забруднення є: відпрацьовані матеріали, хлориди, сірка, фосфати, солі амонію, нітрати, нафтопродукти, цинк, нікель тощо. (Просто вставте название вашей области)!!!

Ці речовини отруйні для людини та навколишнього середовища.

Завдання 3.

  1. Забруднення повітря.
  2. Забруднення водойм.
  3. Забруднення грунтів.

Завдання 4.

A) ставити очищувальні фільтри на труби, не викиду вати шкідливі речовини в повітря.

Б) не зливати відходи в водойми, ставити фільтри, очисні споруди.

B)  не скидати шкідливі речовини, не робити промислових свалок відходів.