Завдання для перевірки знань до розділу 3

Завдання: