Breadcrumbs

Ви тут: HomeСтатті Цінності літератури давньої доби

Цінності літератури давньої доби

Літературні твори давньої доби в розвитку української літератури поклали великий слід у житті українського народу. Вони поширили християнство на українських землях, закріплювали християнські релігійні етичні й моральні основи. Поруч із голосною проповіддю активної любові ближнього, яку бачимо і в «Поученні дітям» Володимира Мономаха і в «Паломнику» іг. Данила, золотою ниткою в’ється в поодиноких пам’ятниках староукраїнського письменства ідея любові рідного краю, ідея посвяти особистих користей та особистих цілей для добра свого краю, своєї держави. («Слово» Іларіона, «Паломник» іг. Данила, «Слово о полку Ігореві»).

Приклади високого лицарства, великого героїзму знаходимо в «Поученні» кн. Володимира Мономаха, літописах (походи кн. Святослава, боротьба Мстислава з Редедею, героїзм юнака, що пробився крізь печенізький табір, боротьба хлопця з печеніжином).

Також із мистецького боку стоять твори староукраїнського письменства на високому рівні. Різнорідність літературних форм, багатство стилістичних засобів, буйна творча уява, образність вислову — все це цінності, що свідчать про літературний талант та високу духову культуру письменників. Прийшла широка хвиля татарщини. Пригасло й вкрилося попелом полум’я поетичного натхнення. Але не погасло. Повіяв бурхливий козацький вітер із Великого Луїу й продув попелище. Прилинув новий подув із заходу, розбудив у пригаслій пожарині наново іскри, що зайнялися широким полум’ям відродження.

Дані:

Історія української літератури

Володимир Радзикевич

Шкільна Рада — Нью Йорк, 1967, с. 22/23