Breadcrumbs

Ви тут: HomeУкр. література Клен Юрій

Клен Юрій

Клен ЮрійТворча спадщина поета і перекладача, критика і літера­турознавця Ю. Клена нещодавно стада надбанням широкого читацького загалу. Кілька десятків років його ім’я було фактично викреслене з літератури.

Шлях Клена до осягнення мистецьких вершин почи­нається з Поділля. Тут, у німецькій родині, народився май­бутній мандрівник, лицар і поет, тут його виховали в повазі до культури рідного та українського народів. Велику роль у становленні Клена-літератора відіграв М. Зеров. Він пе­реконав свого колегу в потенційних можливостях україн­ської літератури, заохотив до перекладів та оригінальної твор­чості. Талант Ю. Клена-поета розквітнув уже у Німеччині, куди він змушений був реемігрувати під тиском більшовицьких репресій.

За літературно-естетичними поглядами Клен — нео­класик, який над усе шанує загальнолюдські цінності та ідеа­ли, витончену культуру вислову, інтелектуальну наповненість вірша. Один із дослідників його творчості — О. Астаф’єв — справедливо вважає, що як вершина надбань української неокласики Клен “є золотим кільцем у ланцюгу здобутків трьох угруповань неокласиків: київського (М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, М. Рильський, О. Бургардт), львівського (Б. Кравців, С. Гординський, частково О. Ольжич, О. Теліга), мюнхенського (М. Орест, І. Качуровський, Яр Славутич).”

Художній доробок Клена порівняно невеликий: збірка “Каравели”, поеми “Попіл імперій”, "Прокляті роки”, кілька новел, численні переклади. Поетичні твори пронизані моти­вами античної і західноєвропейської літератур, старокиївської минувшини. Авторові властивий культурологічний тип мислення, художнього осягнення світу. Чи не першим в україн­ській літературі він став літописцем трагедійних сторінок історії XX століття, різко засудивши антилюдяну сутність будь яких імперських режимів, висловившись про законо­мірність краху тоталітарних держав-потвор.

Основні віхи життя і творчості Юрія Клена

4 жовтня 1891 р. у с. Сербиніиці на Хмельниччині в родині німецького колоніста Фрідріха Буріардта народився син Освальд, майбутній поет Юрій Клен;                                          

1911—1918 рр.  навчання  в  Київському  університеті (з  перервою  на  чотири  роки  —  у   зв 'язку   з   початком  Першої  світової війни О.  Бургардта, німця за походженням, було вислано до  Архангельської губернії); 

1920—1923 рр. студії з германістики в аспірантурі Дослідного інституту Академії наук України; 

1923 р. учителювання в  Баришівському соціально- економічному технікумі, перші статті, новели, поезії українською  мовою; 

початок  30- х  років   виїзд до Німеччини, відновлення літературної діяльності  під  іменем Юрій  Клен;

1937 р.  поема “Прокляті роки”; 

1943 р.  збірка поезій “Каравели”; 

1947 р.   незавершена поема  “Попіл імперій”,  “Спогади про неокласиків”, гумористична збірка “Дияболічні параболи”,  написана у співавторстві  з   поетом  Л .  Мосендзом  і  літератором  М.  Левицьким   і   видана  під  псевдонімом  Порфирій  Горотак;

30 жовтня 1947 р. передчасна смерть поета від сильної застуди.

[1, c.100]