Breadcrumbs

Ви тут: HomeУкр. література Косинка Григорій

Косинка Григорій

Косинка ГригорійСеред українських письменників 20—30-х років Г. Косинка вирізнявся своєрідною реалістичною манерою письма,поєднаною з елементами імпресіонізму. Письменник розумів життя хлібороба — сам народився і виріс у селянській родині: “Батьки мої жили вбого, бо мало землі мали — 1 /8 десятини, батько, як пам’ятаю, по весні щороку ходив на заробітки — косар був добрий... Змалку — так а вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот...” . Його проза має автобіографічне підґрунтя, а провідною темою стало життя села. Навіть н а рівні тропів Г. Косинка використовує поняття селянського буття, я к , наприклад, у новелі “Мати”: злидні, як гудина, я к гич; туга на серці, мов та сажка на пшениці; коротка команда, що шипить у вимові, як шелест пашні.

Як тонкий психолог, Г. Косинка художньо досліджує найглибші порухи селянської душі, я к а борсається у непростих обставинах, болісно шукає виходу з них. Один із дослідників його творчості — М. Наєнко — зауважує, що письменник побачив три драми: найбіднішого селянства, яке не здобуло волі в результаті революційного перевороту і братовбивчої війни; заблуканих героїв, котрі не визнають жодної офіційної влади; носіїв комуністичної ідеї, фанатично відданих революції.

Від В. Стефаника Г. Косинка успадкував лаконізм і довершену простоту прози. Його твори викликають активну роботу читацької уяви скупими рядками, емоційним підтекстом. Письменник уникає розлогих експозиційних картин, а з перших же абзаців розкриває суть подій, їхнє внутрішнє напруження. Змальовуючи гостро конфліктні сюжети, соціальні, політичні, психологічні, моральні колізії в українському солі, збуреному революцією і громадянською війною, не шукаючи винних і невинних, намагається осягнути істину — в кожному з героїв свою.

Основні віхи життя і творчості

29 листопада 1899 р. у родині селянина-бідняка села Щербанівки на  Київщині народився син Григорій Стрілець (Косинка);

1916—1918 рр. навчання н а вечірніх гім назіальних курсах    у  Києві;

4 травня 1919 р. літературний  дебют  Г. Косинки  —  новела “На  буряки”;

1921—1923 рр. навчання у Київському інституті народної  освіти; у зв’язку з  матеріальними  труднощами письменник вуз не закінчив;

1922 р. перш а збірка новел “На “золотих богів";

1926 р. книга новел “В житах”;

1927  р. збірка “Політика”;

1928,  1929 рр. “Вибрані оповідання”;

1 листопада 1934 р.  арешт письменника;

18 грудня 1937 р. розстріл Г.  Косинки;

1957  р. посмертна реабілітація.