Breadcrumbs

Ви тут: HomeУкр. література Довженко Олександр

Довженко Олександр

Довженко ОлександрЗ іменем О. Довженка пов’язана особлива сторінка в історії української культури. Він приніс їй світову славу кінофіль­мами «Звевигора», “Арсенал”, "Земля”. Його заслужено вва­жають "першим поетом кіно”. Бажання до широких уза­гальнень, романтичний пафос, ренесансна віра в людину, її ви­соке призначення на землі втілені і в його літературних тво­рах. О. Довженко виступає новатором, творячи самобутній жанр — кіноповість, який поєднує в собі риси кіносценарію та повісті. Атрибутами кіносценарію є фрагментарність, монтажна композиція, лаконізм діалогів, динамічність сюжету. Ознаки повісті — епічний принцип зображення життя, яскраві пей­зажні картини, авторські відступи. У поєднанні цих рис і ви­являється своєрідність кіноповісті, яка під пером О. Довжен­ка набуває ще й ліризму, романтично-піднесеного змалювання людей, подій, природи. В одному а листів він так визначив особливість свого обдарування: “Працюю я в мистецтві кіно ось уже двадцять чотири роки як режисер і сценарист. В цьо­му мої переваги і вади, але це склало мою природу”. 

Уся спадщина О. Довженка, кінорежисера і письменника, незважаючи на особисту трагедію насильної розлуки з Украї­ною, на неможливість справді вільно творити, осяяна безмеж­ною любов’ю до рідного народу, вірою в його мудрість і силу.  

Основні віхи життя і творчості 

10 вересня в 1894 р. с.  Сосниці  на  Чернігівщині  народився Олександр Довженко в багатодітній родині неписьменних селян; 

1911—1914 рр. навчання у Глухівському педінституті; 

1917 р. вступ на економічний факультет Київського комерційного інституту;  

1918— 1921 рр. активна  громадська робота: голова громади інституту, завідувач Житомирської партійної школи, член  більшовицької  партії, секретар  Київського  губернського  відділу народної  освіти;  дипломатична  робота  у Варшаві; 

1922 р. секретар консульського відділу в Німеччині, навчання в приватній художній майстерні, відвідування  лекцій  у  берлінській  школі образотворчого мистецтва;  

1923 р.художник-ілюстратор газети “Вісті ВУЦВК” у  м. Харкові, участь у ВАПЛІТЕ; 

1926 р. переїзд до Одеси, робота на кіностудії, перший фільм  “Вася-реформатор”;  

1928 р. фільм  “Звенигора”;  

1929 р. фільм  “Арсенал”; 

1930 р. фільм  “Земля”, який  приніс О. Довженку світову славу; 

1941— 1945 рр. служба політпрацівника, військового кореспондента;  кіноповісті  “ Україна  в  огні”, “Повість полум’яних літ” , численні статті, оповідання, документальні фільми;  

кінець 40-х — 50-ті роки насильницька ізоляція  від України  —  робота на “ Мосфільмі”, викладання у  ВДІКу, кіноповість “Зачарована Десна”  (надрукована в журналі “Дніпро”  у 1956 р.); 

25 листопада 1956 р. О. Довженко помер.

  [1,150]