Breadcrumbs

Ви тут: HomeУкр. література Кочерга Іван

Кочерга Іван

Іван Кочерга  Основні віхи життя і творчостіІ. Кочерга — драматург яскравий та оригінальний. Його твори позначені глибокою філософічністю, морально-етични­ми колізіями, символічністю та поетичністю образів, багатою мовною палітрою.

Особливе місце в його творчому доробку посідає історич­на теми. Навчаючись у Київському університеті, він заціка­вився давнім законодавством, життям середньовічних міст і ремісничих цехів. Ці знання автор використав у таких тво­рах, як "Пісня в келиху", “Алмазне жорно", “Чаша”, “Свіччине весілля", у яких возвеличує волелюбний дух рідного наро­ду, досліджує контрасти в людських душах і вчинках. Соці­альна верхівка і низи, темрява і світло, підступність і добро — ці антитези визначають зміст однієї з найкращих його драм — “Свіччине весілля”.

У романтичній комедії «Фея гіркого мигдалю» (оригіналь­ному українському варіанті “Попелюшки”) І. Кочерга звер­тається до давно минулих днів, щоб дотепно і я легкою усміш­кою поетизувати вічні людські цінності, зокрема патріотич­не почуття.

Особа реального історичного діяча стає предметом худож­нього дослідження автора в драматичній поемі "Ярослав Мудрий“. Незважаючи па те, що на пій певним чином по­значився тиск деспотичної доби більшовизму, це — гімн рідно­му народові. Як і більшість історичних творів І. Кочерги, драма е проекцією в сучасні для художника слова проблеми — влади, помсти, мистецтва, патріотизму.

Серед п'єс на сучасну тематику найвідомішою є “Майстри часу”, у якій драматург намагався “показати в живій сценічній формі, що таке час, які його закони і примхи, хто володіє ним і хто, навпаки, підпадає під його жорстоку владу”.

Романтична піднесеність, зворушливий ліризм, глибокий інтелектуалізм п’єс, філігранна техніка вірша — прикметні ознаки творчого почерку І. Кочерги. Його талант драматур­га виявився і в майстерному поєднанні високого, трагедійно­го а гротескним, сатиричним, побутовим.

Основні віхи життя і творчості

6 жовтня 1881 р. в містечку Носівці на Чернігівщині наро­дився Іван Кочерга;

1903 р. закінчив юридичний факультет Київсько­го університету;

1910 р.перша п’єса — романтична драма-казка “Пісня в келиху”, написана по-російськи; служба на різних посадах у Житомирі; комедія “Фея гіркого мигдалю", перша українська п’сса;

1927р. історична драма “Алмазне жорно”;

1926 р. драматична поема “Свіччине весілля”;

1933 р. комедія “Майстри часу”;

1944 р. драматична поема “Ярослав Мудрий";

28 грудня 1952 р. І. Кочерга помер.