DE LIBERTATE

Формат: txt  Завантажити

DE LIBERTATE [1]

Що є свобода? Добро в ній якеє? 
Кажуть, неначе воно золотеє? 
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото, 
Проти свободи воно лиш болото. 
О, якби в дурні мені не пошитись, 
Щоб без свободи не міг я лишитись. 
Слава навіки буде з тобою, 
Вольності отче, Богдане-герою!

[1] Про свободу (лат.).

 

Сбірка: "Сад божествених пісень": 30 пісень.

Тематика: оспівування волі як найбільшого багатства людини.

Сюжет: Золото проти свободи - "болото". Усі думки героя про те, як би не втратити волі. Батько свободи - Б. Хмельницький.

Про твір DE LIBERTATE: для ліричного героя воля — найбільше багатство. Григорій Сковорода переймався долею селян, які за кріпацтва були віддані поміщи кам у довічне рабство, тому проблема свободи в закріпаченій Україні була по-особливому актуальна. Ліричний герой, розмірковуючи над питанням, що таке свобода, заперечує порівняння цього людського блага із золотом: «зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш — болото». В останніх двох рядках він згадує і славить Богдана Хмельницького як символ вольності — у другій половині XVII століття ще живими були в народній пам’яті бої за визволення з-під національного й соціального гноблення. 

 

Літературний рід: лірика.  

Жанр: ліричний вірш.  

Вид лірики: патріотична. 

Провідні мотиви: воля — найбільше багатство, уславлення Б. Хмельницького.  

Віршовий розмір: дактиль. 

Тип римування: суміжне.