Breadcrumbs

ОГНЕННЕ КОЛО

 

Формат: txt

Завантажити

Про боротьбу української Дивізії „Галичина” під Бродами написав Багряний окрему повість Огненне коло, яку видав у 1953 р. 

Огненне Коло, твір, що його назвав автор повістю про трагедію під Бродами, появився друком у 1953 році. Треба відмітити, що Багряний пише тут про події, яких він сам не пережив і не бачив. Тут видно, що твір писа­ний на підставі переказів. Сам автор у післяслові пише, що не уважає цю повість за досконалу, але тому, що в нашій літературі немає творів на теми визвольної боротьби, він відважився писати на таку болючу тему, а саме про трагедію під Бродами. Письменник мав на дум­ці написати великий роман в 4-ох томах, в якому одну частину, себто четвертий том мала творити повість Ог­ненне Коло. Навіть герої твору Петро й Ата, повторю­ються в пізніше виданім романі Буйний Вітер.

Твір цей був суворо критикований за наставления його героїв до української суспільности, як також і до ворога, перед яким герої твору відчувають якийсь мі­стичний страх. І. Скірко у рецензії під заголовком „Но­вий твір Багряного” пише, що твір цей про війну по­винен би мати на цілі виховання молоді, так як і багато інших творів з нашої історії, на яких виховувалися всі учасники визвольних змагань. Як приклад він подає твори Чайковського, Кащенка і їм подібних. Огненне Коло, на думку І Скірка, підриває віру в українську суспільність і критикує „вишиваних дядьків”, що послали українську молодь на „воріженьків”, зовсім не розуміючи, чи не хотячи розуміти, що це було на певну загибель.

Багато глибше й об’єктивніше оцінив цей твір Анатоль Юриняк у статті „Коли письменникові перешко­джає публіцист”. Основна хиба згаданого твору, за Юриняком — у публіцистиці Багряного там, де повинні ві­тати вартості літературної ваги:

Бо тут письменник сходить з ролі відтворювана дійсности в мистецьких образах, а виступає в не­властивій мистцеві ролі публіциста і воєнного хро­ніста. Він не змальовує, а описує події і їх аналізує, хоч це зовсім не його справа.

Але Юриняк стає по стороні автора і дає йому ви­соку оцінку за відвагу взяти тему, ще ніким на еміграції не опрацьовану. Причиною створення Дивізії „Галичи­на”, була надія, що з заломанням обох противників — німців і москалів, вона мала б відіграти свою ролю у формуванні української держави. Так не сталося і битва під Бродами стала ще однією трагедією в історії україн­ського народу. На цю тему Юриняк пише:

Огненне Коло — таки справді видатний твір: і гра­ничною яскравістю, пластичністю змальованих сцен, і глибоким сенсом потрійного вогненного кола: кола перстеня навколо дивізії, трагічного кола безвихід­дя, що в нім опинився український народ і, нарешті, кола „розмонтованого” світу нашої цивілізації”.

Остап Тарнавський у Свободі, в статті „Діло Івана Багряного”, висловився дуже прихильно про Огненне Коло. Неприхильну реакцію на цей твір він пояснює сві­жістю і близькістю теми боротьби синів українського народу одного проти другого за інтереси чужих народів. Тарнавський твердить, що Багряний підійшов правиль­но до цієї проблеми, давши навіть її розв’язку: „це рід­ний однострій українського вояка і рідна українська ідея, за яку треба та варто боротися”.