Breadcrumbs

На сторожі

Attachments:
Download this file (Теліга О. Душа на сторожі. 1946.rar)Завантажити[ ]412 kB

Вибір з поезій

Видано: 1946 рік

Повстанем, бо душа повстане! Леся Українка.

Віржі, з яких зложена збірка "Душа на сторожі", були збережені одним з  друзів Олени Теліги.Вірші ці - відомі з журналів - це певного роду підсу­мок мистецької та ідейної дороги поетки.

Свій останній, найвищий духовий дос­від - націоналістичного підпілля й суворих вершин київської дійсності 1941-42 рр. - не встигла перелити Олена Теліга в поезію . Була закатована німецьким займанцем в Києві, бо з непо­хитною вірою палила лямпаду в чорну ніч. 

 

До збірки ввійшли наступні вірші:

Поворот 
Літо 
Вірність 
Без назви 
1933 - 1939 
Напередодні
Безсмертне 
Неповторне свято 
Чоловікові 
Вечірня пісня
Мужчинам
Життя 
Лист 
Сучасникам 
Засудженим

 

Поєднання громадянських та інтимних мотивів у поезіях 0. Теліги “Мужчинам", «Чоловікові», «Вечірня пісня»

 

Поетичний доробок О. Теліги мас два визначальні полю­си: а одного боку, це вир і шал емоцій та почувань, зумовле­них вічним протистоянням — зближенням чоловіка та жінки і сповнених високої романтики; а з іншого, — теж напруження всіх почуттів з метою вияскравити, окреслити сучасність, якою вона постає в душі ліричної героїні. Проте виокремити громадянську та інтимну лірику в поезії О. Те­ліги є завданням непростим, настільки міцно вони переплетені. Також їх об’єднує цілісний світ ліричної ге­роїні — натури пристрасної, сильної, романтичної, щирої, яка не визнає напівтонів, напіврішень, напівнастроїв. Основна її риса — максималізм та безапеляційність:

Хочу жити, аж життя не зломить.

Рватись вгору чи летіть в безодню.

                       “Племінний день"

Мотиви громадянські та інтимні поєдналися в таких віршах, як “Мужчинам”, "Чоловікові”, «Вечірня пісня», при­свячених ролі жінки в житті суспільства. У них перепліта­ються любов і боротьба, жіночність і мужність. Це рідкісний сплав, який надає особливого звучання творам О. Теліги.

У її ліриці найперше прозирає справжня жіночність — замріяна і палка, горда і примхлива, романтична і земна вод­ночас. Вірші поетеси вибухають безпосереднім потужним виявом почуттів і переживань, в основі яких — діалектика взаємин чоловіка й жінки. Авторка переконливо утверджує ідею жіночності як служіння чоловікові в його важливих суспільних справах:

Не зірвуться слова, гартовані, як криця,

І у руці перо не зміниться на спис.

Бо ми лише жінки. У нас душа-криниця,

З якої ви п’єте: змагайся і кріпись,

                                      “Мужчинам”

Ідеал щастя справжньої жінки в О. Теліги не обмежуєть­ся лише родинним затишком, вона воліє бути, як зазначає и статті “Якими нас прагнете?”, “такою жінкою, що є відмінним, але рівновартісним і вірним союзником мужчин в боротьбі за життя, а головно — за націю". Цю позицію яскраво ілю­струють такі поетичні рядки:

Що нам щастя солодких звичок

У незмінних обіймах дому

Може, завтра вже нас покличе

Канонада грізного грому.

                           “Чоловікові”

Або:

Гойдайте ж кличний дзвін!

Крешіть вогонь із кремлів!

Ми ж, радістю життя вас напоївши вщерть.

Без металевих слів і без зітхань даремних

По ваших же слідах підемо хоч на смерть.

                                          “Мужчинам”

Отож, у розумінні О. Теліги жінка — не рабиня свого чоловіка, а віддана й ніжна супутниця його життя, сильна й здатна на самопожертву, бо поділяє і розуміє його громадські інтереси і має таку багату й щедру Душу, якої вистачить на двох. У поєднанні особистих та суспільних інтересів бачить авторка гармонійність життя жінки. Ця думка найповніше втілена у вірші “Вечірня пісня”, який, за визначенням кри­тика В. Державина, є "геніальною синтезою тематики любов­ної і громадської“.

Лірична героїня кохає лицаря “найміцнішого", який не­часто буває в рідній домівці, бо поринув у вир боротьби. Тож для щасливого подружжя кожна зустріч, навіть найкоротша, — це свято. Жінка чекає свого коханого, і в затишку оселі хоче розрадити, підтримати Його:

Замкни у моїх долонях

Ненависть свою і гнів.

Зложи на мої коліна

Каміння жорстоких днів

І срібло свого полину

Мені поклади до ніг.

Поетеса вважає, що жінка — і в щасті, і в горі, і в праці, і в боротьбі — має бути поряд із чоловіком, тонко відчувати його настрій: у хвилини найвищої втоми заспокоїти, подару­вати "поцілунок теплий, м'який, як дитячий сміх”; а коли покличе сурма у похід, надихне його відвагою і мужністю, вручить найкращу зброю — “цілунок гострий, як ніж”.

Розмова двох закоханих сердець відбувається через по­цілунок. цей атрибут любові. Вдало знайденим контрастним образом Теліга втілює думку про гармонію сімейних сто­сунків, повне взаєморозуміння між подружжям, про любов як опору в найскладніших випробуваннях.

"Вечірня пісня” — назва елегійна, проте зміст твору, на­впаки, оптимістичний, життєствердний. Лірична героїня О. Теліги — українська жінка-аристократка, горда, відважна й водночас ласкава, ніжна, справжня подруга і кохала чоловіка