Breadcrumbs

Ви тут: Home Географія (природознавства) Календарно-тематичне планування Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу на 2017/2018

Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу на 2017/2018

Оновлено з урахуванням змін 2017 року, скачати в вкладенні.

Розробка виконана за оновленою   програмою, затвердженою Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804  та з врахуванням змісту конкретного авторського підручника (підручник В.М. Бойко, С.В. Міхелі. - Харків:СИЦИЯ,2014).  

 

Календарно-тематичне планування з географії для 6 класу за новою програмою на 2014/2015 навчальний рік  

№ з/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Примітки

І семестр

Вступ

1.

   

Вступний інструктаж № 2-02 з ОП в кабінеті. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь для учня.

 

2.

   

Основні друковані та електронні джерела географічної інформації. Роль різних засобів географічної інформації в розширенні географічних знань. Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень.

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю.

Дослідження: робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття.

3.

   

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину. Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

4.

   

Тема 2. Відкриття нових Земель та навколосвітні подорожі. Подорожі вікінгів, Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху до Індії.

 

5.

   

Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана.

 

6.

   

Навколосвітні експедиції, їх географічне значення. Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський. Відкриття Австралії і Антарктиди.

 

7.

   

Тема 4. Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною.

 

8.

   

Перевірка знань з теми. Тест.

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті.

9.

   

Тема 1. Орієнтування на місцевості. Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.

 

10.

   

Компас. Поняття про азимут.

 

11.

   

Тема 2. Способи зображення Землі. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах (зіставлення обрисів материків, морів та океанів, великих островів та півостровів на глобусі, фізичній карті півкуль і глобальних космічних знімках).

 

12.

   

Масштаб та його види. Практична робота №1. «Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу». 

 

13.

   

Тема 3. План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані.

 

14.

   

Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

 

15.

   

Тема 4. Географічні карти. Карти, їх елементи. Легенда карти. Класифікація карт за масштабом, змістом та просторовим охопленням. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

16.

   

Практична робота № 2. «Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням». 

 

17.

   

Тема 5. Географічні координати. Градусна сітка на глобусі та географічній карті. Поняття про географічні координати: широту (південна, північна), та довготу (західна, східна). Правила відліку географічної широти і довготи.

 

18.

   

Правила відліку географічної широти і довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

 

19.

   

Практична робота № 3. «Визначення географічних координат за географічною картою».

 

20.

   

Перевірка знань з теми. Тест.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі.

Тема 1. Літосфера.

21.

   

Внутрішня будова Землі.

 

22.

   

Гірські породи і мінерали.

 

23.

   

Будова літосфери, її властивості.

 

24.

   

Літосферні плити, наслідки їх переміщення. 

 

25.

   

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

 

26.

   

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота № 4 (початок). «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

 

27.

   

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

28.

   

Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за картами і планами. Горизонталі та шкала висот.

 

29.

   

Дослідження. Визначення за картами абсолютної і відносної висоти місцевості.

 

30.

   

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу

 

31.

   

Контрольна робота за І семестр.

 

32.

   

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу. Практична робота № 4. «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів». 

 

ІІ семестр

33.

   

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану. Практична робота № 4. «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

 

34.

   

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона. Узагальнення знань з теми.

 

Тема 2. Атмосфера.

35.

   

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері. Практична робота № 5. «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості». 

.

36.

   

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

 

37.

   

Добовий і річний хід температури повітря, причини їх коливання. Карта ізотерм. Практична робота № 6. «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

 

38.

   

Способи регулювання температури повітря в домашніх умовах».

 

39.

   

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в атмосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

 

40.

   

Вітер: причини виникнення, напрям, сила, швидкість, їх визначення за допомогою сучасних приладів та на око (візуально). Місцеві вітри. Практична робота № 6. «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

 

41.

   

Вода в атмосфері: випаровування, абсолютна і відносна вологість повітря, зміна вологості повітря залежно від температури. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах.

 

42.

   

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Практична робота № 6. «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

 

43.

   

Опади, що випадають з хмар та повітря, їх види, способи вимірювання. Карта розподілу опадів. Практична робота № 6. «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

 

44.

   

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

45.

   

Клімат. Основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу і клімат.

 

46.

   

Дослідження: аналіз погоди в різних місцях світу за одну добу з використанням різних джерел інформації.

 

47.

   

Перевірка знань з теми. Тест.

 

Тема 3. Гідросфера.

48.

   

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів.

 

49.

   

Острови в океані. Властивості вод Світового океану.  Практична робота №7. «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півостровів; річок, озер, водоспадів».

 

50.

   

Рухи води в Океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

 

51.

   

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Практична робота №7. «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півостровів; річок, озер, водоспадів».

 

52.

   

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. Практична робота №7. «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півострові; річок, озер, водоспадів».

 

53.

   

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота №7. «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півострові; річок, озер, водоспадів».

 

54.

   

Болота, особливості їх утворення та поширення.

 

55.

   

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали.

 

56.

   

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості поширення і утворення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

 

57.

   

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

58.

   

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

59.

   

Дослідження (екскурсія на місцевості): дослідити найближчу місцеву водойму та описати її за типовим планом.

 

60.

   

Перевірка знань з теми. Тест.

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти.

61.

   

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

 

62.

   

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу та океану.

 

Тема 5. Природні комплекси.

63.

   

Природні комплекси (ландшафти) як наслідки взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

 

64.

   

Природні зони землі. Особливості природних зон екваторіальних, помірних, тропічних, полярних широт.

 

65.

   

Практична робота № 8 (на місцевості). «Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між його компонентами».

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей.

66.

   

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі. Кількість населення Землі. Розміщення населення на Землі. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М.М. Міклухо-Маклая. Найчисленніші народи світу. 

 

67.

   

Тема 2. Держави світу. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу. Практична робота №9. «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць».

 

68.

   

Контрольна робота за семестр.

 

69.

   

Тема 3. Вплив людини на природу. Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона. Дослідження: розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

 

70.

   

Узагальнення вивченого.