Breadcrumbs

Ви тут: Home ГДЗ Українська мова ГДЗ Українська мова 5 клас Глазова 2018

ГДЗ Українська мова 5 клас Глазова 2018

На допомогу батькам та учням створено ГДЗ Українська мова 5 клас Глазова 2018 щоб полегшити виконання домашніх завдань з української мови.

Готові домашні завдання до підручника Українська мова 5 клас, автори: Глазова О. П. Видавництво: Освіта, 2018 рік.Натисніть

Натисніть потрібну вправу (кнопку) щоб її подивитися.

Заголовок
Вступ § 1. Значення мови
§ 2. Усні й письмові висловлення
§ 3. Лексичне значення слова
§ 4. Лексичне значення - § 5. Однозначні і багатозначні слова
§ 6. Використання багатозначніх слів - 7. Сінонімі
§8. Антоніми - §9. Омонімі
§ 10. Пароніми
§11. Основа слова - §12. Змінювані слова
§13. Спільнокореневі слова - §14. Префікс пре-, при-, прі-
§15. Звуки мови - §16. Звуки голосні
§ 17. Позначення звуків - §18. Співвідношення звуків
§19. Склад - §20. Орфоепічна помилка
§21. Орфограма - §22. Вимова приголосних звуків
§23. Вімова префіксів роз-, без- §24. Спрощення
§ 25. чергування голосних - § 26. Чергування у-в, і-й
§ 27. Префіксів з- (зі-, с-) - §28. Префіксів роз- (розі-)
§29. Позначення м'якості - §30. Вживання знака м'якшення
§ 31. Вживання апострофа - § 32. Подвоєння букв
§ 33. Словосполучення - § 34. Речення
§ 35. Розповідні, питальні - § 36. Окличні й неокличні
§ 37. Другорядні члени - § 38. Речення з однорідними членами
§ 39. Узагальнювальне слово - § 40. Звертання
§ 41. Вставні слова - § 42. Складні речення
§ 43. Пряма мова. - § 44. Діалог
§ 45. Повторення. Вивчення впродовж року