Breadcrumbs

Текст як одиниця мовлення. Завдання 335-359

 

§ 30 Текст - § 31 Будова тексту

 

§ 32 Види міжфразового зв'язку - запитання для самоконтролю

 

§ 33 Мовні аспекти вивчення речення