Breadcrumbs

Складнопідрядне речення. Завдання 139 - 286

Вправи:
 
 

§ 13 Складнопідрядне речення - § 14 Основні види:

 

§ 15 Речення з підрядними означальними - § 16 Речення з підрядними з’ясувальними:

 

§ 17 Речення з підрядними обставинними частинами - § 18 Речення з підрядними умови

 

§ 19 Речення з підрядними допустовими - § 21 Речення з підрядними порівняльними

 

§ 22 Речення з підрядними причини - § 24 Речення з кількома підрядними частинами