Не бував ти у наших краях. Стр. 190

1. Про що розповідається у вірші?

Ліричний герой говорить про свій улюблений степ, де небо без краю, де високі козацькі могили-кургани, де живуть мужні, працьовиті й співучі люди. Саме в них треба вчитися бути стійкими в життєвих випробуваннях, любити свою батьківщину.

2. Чим незвична побудова цього вірша?

Автор повторює на початку й наприкінці кожної строфи ті самі слова (художній засіб - анафора).

3. Як ти думаєш, навіщо автор повторює на початку й наприкінці кожної строфи ті самі слова?

Для емоційного підсилення, для загальної тональності вірша.

4. Назви три художні образи, за допомогою яких автор передає красу рідного краю.

Небо, степи і ночі в гаях.

5. Якими зображує ліричний герой людей рідного краю?

Мужніми, працьовитими, співучими.

6. Який настрій ліричного героя?

Меланхолійний, романтичне замилування красою рідної природи.

7. Назви художні засоби, використані у вірші.

Порівняння: могили, як гори; епітети: блакитні простори.