Микита Кожум'яка. Стр. 166

1. Зміст якої народної казки нагадує тобі драматичний твір «Микита Кожум'яка»?

Він нагадує українські казки та билини про легендарного киянина, славетного богатиря-змієборця - Кирила Кожум'яку.

2. Про яку подію в житті країни ти дізнаєшся на початку твору?

Про боротьбу князя з татарською ордою.

3. Як до вимоги Змія забрати Князівну ставляться Князь, Княгиня, Князівна і Дівчина в першій картині твору?

Княгиня сприймає вимоги Змія покірно. Князь має надію що знайдеться лицар що вб'є Змія. Дівчина має віру що Змія вб'є лицар.

Князь.

Невже у нас немає мужа Палкого серцем,молодого,

Який би зваживсь на двобій.

Дівчина.

Всьому на світі край свій є...

Княгине! Серце моє чує,

Що Змія лицар той уб'є.

Княгиня.

Покинь свої химерні мрії І в очі правді подивись:

Прийшла черга — і смерть надії,

І не змагайся і корись...

Оттак колись черга настане,

І згину я, і згинеш ти...

4. Князь перед зібранням воєвод вигукує: «Ні, до зброї, до двобою!... Підніму я весь народ!».

Коли орда в степах кипіла

І він з мечем і на коні Літав орлом між ворогами

5. Який інтерес — особистий чи громадський — спонукає Князя боротися проти Змія?

Громадський.

Що черга дочці,— байдуже,

Хай моя Княгиня туже,

Все дарма... Але неволі Мусим крикнути: «Доволі!»

6. Чи допомогли воєводи Князеві порадою, як звільнити країну від Змія?

Ні, вони тільки нічого конкретного не радили.

II Воєвода.

Гнулись ми, та досить гнутись:

Час до вітру обернутись!

III Воєвода.

Правда! Час підставить груди:

Хай що буде, те і буде!

Мусить статися двобій.

7. Кого Князь називає орлами?

Звичайних людей.

8. Що з розповіді Діда ти дізнаєшся про зовнішність і риси характеру Микити Кожум'яки?

Вже з трьох літ боров мене!..

Раз колись коня мій син

Перекинув через тин...

Чулий, добрий,

І розумний, і хоробрий,

І всіх любить нас, либонь,

А зачепиш — як огонь!

9. Які казкові магічні цифри вжито в цій частині твору?

3, 12. «Вже з трьох літ боров мене!..», «За три дні відповідь я дам», «Шли дванадцять посланців».

10. Поясни, чому драматичний твір починається з переліку дійових осіб.

Драма здебільшого призначений для сценічного втілення. Тому починається введенням в історію події та персонажів.

11. У тексті деякі речення виділено іншим шрифтом, наприклад

Це - авторські пояснення, що містять стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб.

12. Наведи по два-три приклади реплік і ремарок у прочитаній частині твору.

  • Репліки: «Ні, до зброї, до двобою!», «Ах, коли б він гада вбив, Я б тебе озолотив!»
  • Ремарки: Князь встає і виходить. Разом з ним встають і воєводи з ніяково похиленими головами.

13. Як на твою думку, розгортатимуться події у творі далі?

Мені здається, що Микита вступить в двобій з Зміям та переможе його.

1. Який найнапруженіший епізод у казці?

Гонець (вбігає).

Люди добрі! Лихо в нас!

Прилетів на крилах гад!

І Князівну вкрав з палат!..

Всі наче закам'яніли.

2. Чому автор не показує читачеві бій Микити Кожум'яки зі Змієм?

Бо про бій усе відомо з розмов у юрбі.

3. Чи може в реальному житті людина мати таку силу, як Микита Кожум'яка?

Ні, не може. В творі автор наділяє такою силою героя, щоб показати силу народу, свою любов до нього.

4. Назви п'ять прикметників, які відображають риси характеру Микити Кожум'яки.

Добрий, сильний, розумний, хоробрий, запальний.

5. Які важливі питання порушує Олександр Олесь у творі?

Ніколи не здаватися перед ворогом, вірити в перемогу.

6. Що прославляє, а що засуджує автор у творі?

Автор схвалює добро - Микита Кожум'яка, а засуджує зло - змія.

7. Сформулюй тему твору.

Зображення мужності українського народу (Микита) в боротьбі проти печенігів (Змій).

8. Доведи, що твір Олександра Олеся «Микита Кожум'яка» сучасний і нині.

В творі уславлюється патріотизм, мужність та сміливість народних героїв, що актуально і зараз.