Сторінка 31

Завдання 1.

На Північну та Південну.

Завдання 2.

Північний полюс та Південний полюс.

Південний полюс розташований на материку Антарктида. Цей материк лежить Південній півкулі відносно екватора.

Завдання 3.

а)   Австралія

б)   в Південній півкулі

в)   Євразія

г)   В Північній півкулі

д)   Європа

Завдання 4.

Меридіани - уявна лінія перерізу поверхні земної кулі площиною, проведеною через будь-яку точку земної поверхні і вісь обертання Землі. Кожен меридіан

перетинається з усіма іншими в двох точках: на північному і південному полюсі.

Паралелі - линия сечения поверхности планетьі плоскостью, параллельной плоскости зкватора.