Параграф 3. Похідна та її застосування

завдання:

18. Задачі про швидкість - 19. Поняття похідної

20. Обчислення похідних - 21. Рівняння дотичної

22. Ознаки зростання - 23. Точки екстремуму

24. Значення функції - 25. Побудова графіків