2. Тригонометричні функції

завдання:

10. Знаки значень - 11. Властивості та графіки

12. Основні співвідношення - 13. Формули додавання

14. Формули зведення - 15. Рівняння

16. Рівняння sin x = b і tg x = b - 17. Тригонометричні рівняння