Завдання для перевірки знань до розділу 2

Завдання: