2. Квадратична функція. Завдання 7.1-14.39

 
 

Завдання до параграфів 7. Повторення про функцію і 8. Властивості функції

 

 

Відповіді до параграфів: 9. Графік функції y = kf(x) - 10. Графіки функцій у = f(x) + b і у = f(х + a):

 

 

Відповіді до параграфа 11. Квадратична функція та Завдання № 2 «Перевірте себе»

 

 

Відповіді до параграфів: 12. Розв'язування квадратних нерівностей - 13. Системи із двома змінними

 

 

14. Система двох рівнянь - Завдання № 3 «Перевірте себе»