Практична робота №1. Аналіз секторальної моделі (до підручника 2017))

Сектори національної економіки України

Первинний

 

Вторинний

Третинний

Сільське господарство

Лісове

господарство

Рибне господарство

добувна промисловість

Переробна

Будівництво

Послуги

 

 

 

 

Виробництво валового внутрішнього продукту и секторами економіки України, %

В Україні с 2001 по 2015 зміцнив позиції третинний сектор економіки, у першу чергу завдяки розвитку торгівлі, зв’язку. До 2010 р. ми бачимо зростання третинного сектору, зменшення первинного та вторинного, що вказує на економічний розвиток країни. Після 2010 року ми бачимо невеликий спад розвитку тритинного сектору, і збільшення первинного:, що пов’язано з фінансово-економічною та соціально-економічною кризою (2008-2015). - За показниками ми бачимо що У країна перебував ще на стадії індустріального розвитку. Суспільства.

Якщо, порівняти показники виробництва валового продукту по секторам економіки України с економіками високорозвинених країн, країн що розвиваються та країн с перехідною економікою, то Україну можна віднести країнам, що мають перехідну економіку. В країнах з високо розвиненою економікою первинний сектор займає 3- 1% ВВП, третинний сектор 60-80%. В країнах де економіка розвивається та знаходиться в перехідному стані (між індустріальним і постіндустріальним суспільством) збільшується відсоток третинного сектору і зменшення первинного сектору в межах 10-20%, тож економіка України знаходиться теж на цьому етапі.

ВИСНОВОК

Укажіть характерні риси секторальної моделі економіки України та її зміни в останні роки.

В останні роки в секторальній моделі економіки України приблизно по 20 % від загального обсягу ВВП припадало на первинний і вторинний сектор. Третинний сектор на сьогодні забезпечує вже майже 60 % ВВП України. Проте поки що секторальна модель економіки нашої державці суттєво відрізняється від моделі високорозвинених країн, де частка третинного сектору становить понад 70 %, а первинного— 2-6%.