Практична робота № 6

 

Приклади галузей господарства: промисловість (металургія), лісова (деревообробна), харчова, легка, борошномельна.

2. Робота з картою.

3. Роботи з картою.

4.

 

Висновок. Основні райони вугле-, газо- і нафтовидобутку сконцентровані в межах Донбасу, Львівсько-Волинського басейну, Харківській області, Львівській, Івано-Франківській, бо само там зосереджені великі за обсягами родовища корисних копалин паливної групи. Нафто- і газопроводи виконують важливу функцію у транспортуванні на великі відстані нафти і природного газу як між районами видобутку і переробки так і країнами де видобувають та країнами-споживачами.