Практична робота № 5

 

 

2. Підприємства і види продукції:

 

 

 

 

Висновок. В основі галузевої структури промисловості України лежать 0-м галузей промисловості які в свою чергу містять міжгалузеві комплекси і під галу зі, В останні роки значних реформ набули і набувають такі галузі як машинобудування і хімічна промисловість. Це перш за все пов'язано з тим, ідо продукція цих галузей може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку і займають питому вагу У статті експорту.

Додаткове завдання

«Турбоатом» — електротехнічна галузь, виробляє турбіни і устаткування для електростанцій.

ХАЗ (авіаційний завод) — транспортне машинобудування, виробляє літаки.