Практична робота № 4

 

2.  Спостерігається збільшення частки українців, зменшення росіян, євреїв, поляків, молдаван, білорусів, болгар. Це зумовлено: 1) асиміляцією (зміна національності), 2) механічний рух (еміграція, імміграція).

Причини строкатості.

Строкатість національного складу населення України перш за же обумовлене історичним (велике переселення XV - XVI ст., колонізація території XIX ст.) і природним (сприятливі природні умови, які приваблювали людей на наші території з інших регіонів) чинниками.

 

4. Робота з картою

5. Робота з картою.

Висновок. Україна вирізняється своєю строкатістю національного складу населення.

Найбільшу частку у структурі національного складу населення України складають українці - 77,8%, друге місце за росіянами - 17,3%, трете місце — молдовани 0,5%, білоруси 0,5%, євреї поляки, болгари, угорці, румуни і інші.

Додаткове завдання