Практична робота № 3

1. Заповніть пропуски.

а) перевищення еміграції над імміграцією приводить до зменшення частини кількості населенні країни;

б) перевищення імміграції над еміграцією приводить до збільшення частини кількості населенні країни;

в) перевищення народжуваності над смертністю приводять до збільшення кількості населенні країни;

г)   перевищення смертності над народжуваністю приводить до скорочення кількості населенні країни:

2. Зменшення кількості населення відбувається через від'ємний природний приріст, ЩО у свою чергу створює проблему «старіння нації», Сумним наслідкам цього є не тільки постійне зменшення кількості населення, але і спад економічного розвитку країни через скорочення частини працездатного населення.

 

3. Чернігівська: 92% - 18,5% = -9,З%

  Закарпатська: 14,9% - 11,7% = 3,2%

4

 

Висновок. Кількість населення України становить 45,6 млн. осіб. За останні десятиліття численність населення поступово скорочувалася. Чому передувала низка причин: економічні (економічна криза, безробіття), соціальні (недосконалість соціальної сфери і медичне обслуговування), екологічні (шкідливі викиди). Лише за останні 5-ть років можна спостерігати позитивну тенденцію зростання численності населення після впровадження демографічної політики, яка спрямована на надання фінансової підтримки сімей при народженні дитини.

Додаткове завдання

Численність населення Харківської області становить 2 756 932 тис. осіб (4-е місце серед областей України), 2 205 845 тис, осіб — міське населення, а решта сільське населення.

Густота населення складає 96 осіб/км2 Кількість чоловіків — 45%, кількість жінок — 55%.

Населення віком до 15 років складає — 13%, від 15 до 59 років — 66%, від 60 років і більше — 21%.