Практична робота № 1

1. Укажіть назви країн, із якими Україна має спільні кордони.

Найдовший — Росія.

Найкоротший — Угорщина.

Укажіть назви країн, із якими Україна межує одночасно і по суходолу, і по морю.

Росія, Румунія.

Економічно-географічне положення України

План характеристики

Характеристика

1

Розташування на карті Європи

У Східній Європі

2

Прикордонні країни, Рівень їх економічного розвитку та особливості взаємовідносин

Росія, Білорусія, Польщу Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Велике значення має взаємозв'язок з країнами СНД які мають потужний економічний і політичний потенціал.

3

Наявність виходу до океану (моря). Особливості берегової лінії (протяжність, розчленованість)

На півдні омивається Чорним і Азовським морями (Атлантичний океан). Протяжність морського кордону — 1050 км.

4

Розташування відносно районів зосередження природних ресурсів

Берегова лінія Азовського моря сильно розчленована, а Чорного на сходь Близькість до Росії і країн Азії, сприяє укріпленню мінеральної, сировинної бази країни.

5

Близькість або віддаленість від міжнародних шляхів сполучення. Наявність транзитних транспортних шляхів, їх основні напрямки

Сучасна Україна мас потужний транзитний потенціал. Основні транспортні напрямки країни: СНД, Середня Азія, Китай, Далекий Схід, Близький Схід, країни Центральної і Південної Європи, Шляхи, «Критські коридори», Балтійське море, TRACECA,

6

Особливості природних умов

Помірний клімат, родючі ґрунти, різноманіття рослинного та тваринного світу, достатньо різноманітна мінерально-сировинна база, сприяє економічному розвитку країни.

3.

В Розташування на перетині міжнародних шляхів сполучення.

Прикордонні країни мають високий рівень економічного розвитку. Природні умови сприяють господарському освоєнню території країни.

Близьке розташування Росії, що мас великі запаси нафти

Має вихід до двох морів

Назва

країни

Торговельне партнерство (+/-)

Сировинна

база

(+/-)

Вогнища

Напруженості

(+/-)

Участь у міжнародних організаціях

Польща

+

Член €С та НАТО

Росія

+

+

Білорусія

+

Румунія

+

Член ЄС та НАТО

Молдова

+

Угорщина

+

Член ЄС та НАТО

- Розташована між країнами, що входять до НАТО, і Росією, на вістрі протиріччя «Захід—Схід»

- Віддалення від деяких важливих торговельних партнерів

- Залежить від постачання деяких видів сировини (насамперед нафти і газу) з інших країн

+ Основні сировинні бази розташовані в країнах — членах СНД

- Поблизу кордонів розташовані невизнані держави, передусім Наддністрянщина

+ Розташована в регіоні, де зосереджена більшість економічно розвинених країн світу

- На території України розташовані іноземні військові формування

+ Мас широкий вихід до західноєвропейських держав.

Висновок.

1. Близькість до потужних економічно і політично розвинутих країн.

2. Релігійний чинник (християнське оточення).

3. Багатоваріантність зовнішніх контактів між державами.

4. Вигідне транзитне положення.

Додаткове завдання

Зростання обсягів транзитних перевезень - Зростання кількості АЗС - Зростання кількості СТО - Зростання зайнятості населення - Збільшення кількості пунктів харчування - Наповнення бюджету - Темпи розвитку країни

Використовуємо можливості мережі Інтернет

Україна розташована у Центрально-Східній частині Європейської частини континенту. Завдяки своєму вигідному географічному положенні через її територію проходить велика кількість транзитних шляхів, які сполучають Україну як з країнами Північної і Західної Європи, так і з країнами Азії, Держави з якими Україна з'єднується транзитними шляхами: Росія, Польща, Словаччина, Білорусь, Угорщина, Чехія, Німеччина, Китай і ін,- Основні види транспорту, які відіграють найбільшу роль у транспортних перевезеннях: залізничний, морський і річковий, трубопровідний авіаційний.

Види вантажів, які мають найбільше значення: залізна руда, нафта і природний газ, зернові, вугілля, чорні метали.