Breadcrumbs

Ви тут: Home ГДЗ Фізика Відповіді до зошиту з лабораторних робіт Фізика 9 клас Божинова 2017 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

2. Спостереження явища електромагнітної індукції

1.     У чому полягає явище електромагнітної індукції?

У виникненні електричного струму в колі на яке діє змінне магнітне поле

2.     Які умови існування електричного струму?

Контур провідний, наявність електричного поля.

3.     Як визначити напрямок ліній індукції магнітного поля котуш­ки зі струмом?

Напрямок можна визначити за правилом свердлика.

1) Уважно розгляньте рис. 1-6, порівняйте силу і напрямок індук­ційного струму та з’ясуйте:

  • у яких випадках у замкненому провідному контурі виникає індукційний струм: коли магніти рухаються досліди – 1,3,4,6.
  • від яких чинників залежить сила індукційного струму: швидкість руху магніту, напрямку зовнішнього магнітного поля
  • у якому досліді швидкість руху магніту(ів), на ваш погляд, була найбільшою, поясніть свою думку: досліди 4,6 тому, що сила індукційного струму найбільша.

1. Знайдіть в Інтернеті інформацію про «кільця Ленца» — пристрій для демонстрації напрямку індукційного струму — і дізнайтеся, як він працює. Виконайте схематичний рисунок та коротко опишіть дію цього пристрою.

Якщо піднести магніт до суцільного кільця, в ньому виникає індукційний струм і кільце віддалиться від магніту. В розрізаному кільці струм не виникає, тому, що створене магнітне виниклим індукційним струмом буде відштовхувати кільце від магніту

Позначте на рис. 11:

  • напрямок індукційного струму, що виникає в кільці;
  • напрямок ліній індукції магнітного прая, створеного цим струмом;
  •  напрямок ліній індукції магнітного поля магніту.

2. Повільно піднесіть магніт до кільця. У цьому випадку відштовхуван­ня буде майже непомітним. Поясніть чому.

Тому, що сила індукційного струму буде маленька і тому створюване магнітне поле слабке

3. Повільно піднесіть магніт до кільця, а потім різко відсуньте назад. Кільце притягнеться до магніту. Поясніть чому.

Тому, що на стороні кільця створюється полюс протилежний полюсу магніта

Позначте на рис. 12:

  • напрямок індукційного струму, що виникає в кільці;
  • напрямок ліній індукції магнітного поля, створеного цим струмом;
  • напрямок ліній індукції магнітного поля магніту.

4. Поміркуйте, що відбудеться, якщо швидко піднести магніт до розрі­заного кільця (рис. 13). Поясніть свою думку. За можливості прове­діть експеримент.

Якщо підносити магніт до розрізаного кільця то ніякої взаємодії не відбувається, бо розріз перешкоджає виникненню індукційного струму

Висновок. Індукційний струм завжди направлений так, що його магнітне поле протидіє зміні магнітного потоку, яка породжує цей струм.

 

4) Поясніть результат експерименту.

Струм від батарейки проходячи по мідній спіралі утворює в середині неї магнітне поле яке взаємодіє з магнітами батарейки і рухає її. З переміщенням батарейки рухається магнітне поле спіралі.