Breadcrumbs

Ви тут: Home ГДЗ Біологія Гдз до робочого зошиту з біології 7 клас Вихренко Завдання для повторення теми «Вступ. Різноманітність тварин: кишковопорожнинні, кільчасті черви, членистоногі, молюски»

Завдання для повторення теми «Вступ. Різноманітність тварин: кишковопорожнинні, кільчасті черви, членистоногі, молюски»

Перша сходинка

1.   Укажи середовища існування тварин.

Водне, наземно-повітряне, ґрунтове, всередині інших організмів.

2.   Укажи типи тканин тваринного організму.

Епітеліальна, м'язова, сполучна, нервова.

3.   Укажи представників кишковопорожнинних.

Гідра, медузи (хрестовичок, фазалія, коренерот, медуза вухата), коралові поліпи (актинія, модрепоровий корал, червоний корал, морське перо).

4.   Укажи представників червів.

Печінковий сисун, сисун ланцетоподібний, котячий сисун, ціп'як свинячий, ціп'як бичачий, ехінокок, стьожак широкий, аскариди, гострики, трихінела, волосоголовець, галова нематода, бурякова нематода, стеблова нематода картоплі, пшенична угриця, водяний волос, нереїд, багатощетинкові сидячі, палоло, дощовий черв'як, трубочник, медична п'явка, наземна п'явка

5.   Укажи представників членистоногих.

Дафнія, щитні, циклоп, мокриця, водяний віслючок, креветки, лангусти, краб, річковий рак, рак-самітник, омар, павук- хрестовик, павук-бокохід, тарантул, каракурт, шовкопряд, сріблянка, павук-птахоїд, кліщ оксамитовий, кліщ іксодовий, мурахи лісові, руді мурахи, бджола медоносна, оса-тесляр, комарі, мухи-ктирі, мухи-дроздофіли, оводи, воші, блохи, хрущ весняний, постільний клоп, водомір, колорадський жук, попелиця, плавунець, водолюб, перелітна сарана, кобилка, коник, цвіркун, кімнатна моль, падальні мухи, жуки-гнойовики, жуки-могильники.

6.   Укажи представників молюсків.

Виноградний слимак, пурпурний слимак, слимак блюдечко, слимак садовий, равлик, слизень рудий, слизень польовий, ставковик, котушка, рапана, беззубка, кальмар, восьминіг, наутилус, каракатиц, мідія, устриця, морський гребінець.

Друга сходинка

1.   Опиши середовища існування тварин.

Водне середовище - кисень, розчинений у воді; малі перепади температури, мало світла, багато води. Наземно-повітряне - щільність незначна, багато кисню, світла, великі перепади температури, менше води. Ґоунтове - значна щільність, майже нема кисню, відсутнє світло, коливання температури незначне, мало води. В інших організмах - значна щільність, нема світла, кисню, менше води, незначний перепад температур.

2.   Опиши будову тваринної клітини.

Вкрита тонкою та еластичною мембраною; у в'язкій цитоплазмі, яка постійно рухається розміщені органели: мітохондрії (енергетичні станції), ядро (забезпечує поділ клітин та керування процесами), ендоплазматична сітка (мережа канальців забезпечує переміщення органічних речовин), диктіосоми комплексу Гольджі (пакування речовин, синтез вуглеводів та жирів), лізосоми (забезпечують внутріклітинне травлення), рибосоми (синтез білків); клітинний центр (керує поділом), включення з білків, жирів та вуглеводів (накопичують поживні речовини).

3.   Схарактеризуй ознаки кишковопорожнинних.

Двошарові організми з радіальною симетрією, мають кишкову порожнину, яка ротовим отвором з'єднана з навколишнім середовищем, жалкі клітини

4.   Схарактеризуй ознаки кільчастих червів.

Тришарові організми, сегментоване тіло, двобічна симетрія, наявна вторинна порожнина тіла, наскрізна травна система, замкнена кровоносна система, вузлова нервова система.

5.   Схарактеризуй ознаки членистоногих.

Тришарові з вторинною порожниною, двобічносиметричні, мають панцир з хітину, сегментоване тіло, членисті кінцівки, комахи мають крила.

6.   Схарактеризуй ознаки молюсків.

Двобічносиметричні або асиметричні, тришарові, тіло складається з голови, тулуба, ноги, у більшості вкрите мушлею, наявна мантійна порожнина, незамкнена кровоносна система, органи виділення - нирки.

Третя сходинка

1.   Порівняй наземно-повітряне й водне середовища існування.

У наземно-повітряному середовищі багато світла, кисню, великі перепади температури, проте менше води, ніж у водному.

2.   Поясни функції тканин тваринного організму.

Епітеліальна тканина - функції захисту, газообміну, всмоктування, виділення.

М'язова - забезпечує опору, переміщення, захищає внутрішні органи. Сполучна тканина виконує опорну, підтримуючу та захисну функцію внутрішніх органів; в жировій сполучній тканині відкладаються запасні поживні речовини у вигляді жиру; кров транспортує кисень та речовини. Нервова тканина здійснює регуляцію всіх функцій (сприймає подразнення та передає збудження до м'язів, шкіри, інших органів і тканин).

3.   Порівняй прикріплені та вільноживучі форми ки ш ковопорожнин них.

Медузи - вільноживучі кишковопорожнинні, поліп, гідра - прикріплені. Значна мезоглея у вільноживучих, мають вигляд парасольки. Наявність підошви для кріплення, зовнішнього скелету у прикріплених кишковопорожнинних.

4.   Порівняй вільноживучі та паразитичні види червів.

Вільноживучі черви мають війки, щетинки, параподії, розвиток прямий.

Паразитичні черви мають присоски, гачки, щільні зовнішні покриви, відсутня травна система, органи чуття, розвиток непрямий з личинкою.

5.   Порівняй особливості зовнішньої будови ракоподібних, павукоподібних та комах.

Ракоподібні мають головогруди і черевце, складні очі, дві пари вусів, 5 пар ходильних ніг, зябри.

Павукоподібні мають головогруди і черевце, прості очі, наявні халіцери, усі тварини - хижаки, 4 пари ходильних ніг, нема вусиків, зябра або трахеї.

Комахи - три відділи (голова, груди, черевце), складні очі, З пари ходильних ніг, одна пара вусиків, переважно наявні дві або одна пари крил.

6.   Порівняй особливості зовнішньої будови груп молюсків. Черевоногі мають голову, тулуб, ногу, закручену по спіралі мушлю.

Двостулкові мають тулуб і ногу та двостулкову мушлю.

Головоногі мають голову, тулуб, ногу, на голові два великі ока та ротовий отвір, навколо якого розміщуються щупальця, під ротом - лійка для надходження води, у більшості мушля недорозвинена, наявний хрящовий скелет, уміють добре маскуватись.

Четверта сходинка

1.   Доведи, що особливості будови організму тварин є результатом пристосування до умов середовища.

Слизька кутикула і щетинки, шкірно-м'язвий мішок є важливими пристосуваннями черва до руху.

У п'явок гострі пластинки є пристосуваннями для надрізу шкіри жертви, задній присосок для прикріплення, наявна могутня м'язиста глотка для висмоктування крові, об'ємний зоб з мішкоподібними виростами з боків.

У паразитичних червів наявні присоски та гачки, відсутня травна та дихальна системи, життєві цикли зі зміною хазяїна, добре розвинута статева система з великою плодючістю.

У раків наявний захисний панцир, складні фасеткові очі для повного зображення довкілля,

у  павуків хітиновий покрив на головогрудях потовщений, усе тіло вкрите шаром воскоподібноїречовини, що запобігає випаровуванню води з організму, халіцери з отрутою роблять його хижаком, плетіння ловильної сітки для здобичі.

Неймовірна здатність червів до регенерації.

Обтічна форма тіла для водних тварин.

Комахи — активні тварини, вони рухаються швидко, витрачаючи багато енергії, тому мають розвинені системи органів, деякі складну поведінку, вміють літати, мають полегшений організм, різні типи ротового апарату, непрямий розвиток, мімікрія, що притаманна метеликам.

2.   Поясни взаємозв'язок будови тканин організму з виконуваними функціями.

Епітеліальна тканина виконує функції захисту, газообміну, всмоктування та виділення. Клітини щільно прилягають, між ними майже нема міжклітинної речовини, епітеліїв залежності від функції мають різну кількість шарів клітин, різну за формою та розміром.

М'язова посмугована тканина забезпечує переміщення всього тіла й окремих органів у просторі, підтримування форми тіла; гладка - захищає внутрішні органи. В цілому клітини видовженої форми здатні скорочуватися. Тканина з м'язів посмугована (клітини довгі, багатоядерні, здатні скорочуватися, на них помітні поперечні смуги); тканина внутрішніх органів гладка (клітини довгі, дрібніші, одноядерні).

Сполучна тканина виконує опорну, підтримуючу та захисну функцію внутрішніх органів; в жировій сполучній тканині відкладаються запасні поживні речовини у вигляді жиру; кров транспортує кисень та речовини. Клітина містить дуже багато міжклітинної речовини, тканина має багато різновидів (складають кров, кістки, хрящі, сухожилля, зв'язки).

Нервова здійснюється регуляція всіх функцій (сприймає подразнення та передає збудження до м'язів, шкіри, інших органів і тканин). Клітини переважно зірчастої форми з відростками, розміщені на органах чуття, мозку.

3.   Поясни пристосування кишковопорожнинних до водного середовища.

Дихають усією поверхнею тіла, через ротовий отвір надходить вода з речовинами і клітини з псевдоніжками та війками захоплюють їжу.

4.   Поясни пристосування червів до паразитичного способу життя.

У    паразитичних червів наявні присоски та гачки, відсутня травна та дихальна системи, життєві цикли зі зміною хазяїна, добре розвинута статева система з великою плодючістю.

5.   Поясни пристосування комах до способу життя.

Комахи — активні тварини, вони рухаються швидко, витрачаючи багато енергії, тому мають розвинені системи органів, деякі складну поведінку, вміють літати, мають полегшений організм, різні типи ротового апарату, непрямий розвиток, мімікрія, що притаманна метеликам.

6.   Поясни пристосування молюсків до різних умов існування.

Наявна мушля для захисту та покриву, нога для руху, мантія із залозами для формування мушлі, зябра - органи для газообміну, наявні сифони або лійки для надходження води, засоби маскування у воді.