Breadcrumbs

Контроль навчальних досягнень

Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски

Варіант І

І рівень

1.   Допиши речення (1 бал).

Наука, яка вивчає будову, життєдіяльність, розмноження та різноманітність тварин, називається ...

зоологією.

2.   Впиши назви тваринних тканин (1 бал).

Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова.

3.   Підкресли букву, якою позначено молюска (1 бал).

А

II-ІII рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4.   Укажи характеристику тваринної клітини.

А має клітинну стінку з хітину

Б накопичує глікоген

 

В містить пластиди

Г не має ядра

5.   Укажи ознаку, яка є спільною для грибів і тварин, але її немає в рослин.

А гетеротрофний спосіб живлення

Б наявність клітинної стінки

В активно переміщуються в просторі

Г наявність вакуоль v клітині

6.   Представником кишковопорожнинних тварин є

А Ставковик великий

Б Бджола медоносна

 В Гідра прісноводна

Г Рак річковий

7.   Рибалки виловили в річці тварину, яка має обтічну форму тіла та хвостовий плавець. Органами дихання є зябра, тіло вкрите хітиновим панциром. Укажи групу, до якої належить ця тварина.

А кишковопорожнинні

Б павукоподібні

В ракоподібні

Г молюски

8.   Школярі досліджували розвиток тварини із зовнішнім хітиновим скелетом, трьома парами ходильних ніг і двома парами крил. Укажи групу, до якої належить ця тварина.

А кишковопорожнинні

Б павукоподібні

В ракоподібні

Г комахи

9.   Аскарида людська й гострик — специфічні паразити людини. Укажи профілактичні заходи, необхідні для уникнення зараження цими паразитами.

А уникнення контактів з тваринами

Б термічна обробка м'яса

В дотримання правил гігієни

Г термічна обробка риби

IV рівень

10.  Поясни на прикладах значення зоологічних знань у житті людини (3 бали).

Використовує павутину шовкопряда, продукти бджільництва, їздців використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками. Медичні п'явки використовують в медицині для гірудотерапії.

Варіант II

І рівень

1.   Допиши речення (1 бал).

Тканина — це група клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.

2.   Впиши систему органів тварин, яка забезпечує транспортування речовин (1 бал).

Органи кровоносної системи - серце (порожнистий орган, утворений спеціальними серцевими м'язами, який забезпечує кровообіг) та кровоносні судини.

3.   Підкресли букву, якою позначено представника членистоногих (1 бал).

Б.

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4.   Характерною ознакою всіх тварин є А вегетативне розмноження

Б гетеротрофне живлення

В необмежений ріст Г непрямий розвиток

5.   Укажи представника членистоногих, який живе у водному середовищі.

А Гідра прісноводна

Б Восьминіг гігантський

В Ставковик великий

Г Рак річковий

6.   Укажи органи руху дощового черв'яка.

А плавці

Б щетинки

В псевдоподії

Г членисті кінцівки

7.   Під час вивчення колекції комах учні отримали завдання вибрати ту, яка має жорсткі надкрила. Це —

А Бджола медоносна

Б Хрущ травневий

В Муха хатня

Г Комар звичайний

8.   Укажи ознаку, якою павук-хрестовик відрізняється від бджоли медоносної.

А на грудях розташовано чотири пари ніг

Б органи дотику — дві пари вусиків

В тіло вкрите хітиновим покривом

Г живе у водному середовищі

9.   Якщо людина не митиме руки перед їжею, вона може заразитися

А Ціп'яком бичачим

Б Сисуном печінковим

В Аскаридою людською

Г П'явкою медичною

IV рівень

10.  Поясни на прикладах значення безхребетних в житті людини (З бали).

З коралів роблять ювелірні вироби. Паразитичні черви ведуть до хвороб. Використовують павутину шовкопряда, продукти бджільництва. їздці в використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками. Медичні п'явки використовують в медицині для гірудотерапії. З мушлів виготовляють сувеніри. Мідії та устриці вживають у їжу та розводять штучно. Виноградний та садовий слимак приносять шкоду, знищуючи культурні рослини.