Breadcrumbs

Різноманітність членистоногих

Завдання 1. На основі здобутих знань про зовнішню будову різних груп членистоногих знайди й опиши помилки, яких припустився художник.

Має бути 5 пар ходильних ніг, 5 пар черевних ніжок; у самців нема яєць на черевці.

має бути без вусиків, 4 пари ніг, на спині намальованим хрест; два відділи тіла: головогруди та черевце; прості очі.

Має бути 3 пари ніг, 1 пара вусиків, очі складні фасеткові.

Завдання 2. Визнач за зовнішньою будовою належність членистоногих до відповідної групи.

Ракоподібні — № 2, 5, 6, 7 Павукоподібні — №1,4,9 Комахи — №3, 8, 10, 11, 12

 

ПОМІРКУЙ! За якими ознаками ти розрізнив членистоногих тварин?

Ознака

Ракоподібні

Павукоподібні

Комахи

Відділи

тіла

головогруди,

черевце

головогруди,

черевце

голова,

груди,

черевце

Кількість

вусиків

2 пари

немає

1 пари

Ротові

органи

щелепи та ногощелепи

халіцери

ротовий

апарат

Очі

складні

фасеткові

Прості (зазвичай 4 пари)

складні

Кількість

ходильних

5 пар і більше, наявні неходильні черевні ніжки

4 пари

3 пари

Наявність

крил

нема

нема

одна або дві пари, є безкрилі

Органи

дихання

зябра

Легені і трахеї

трахеї