Breadcrumbs

Середовища існування тварин

Заповни таблицю в процесі бесіди з учителем.

Середовище/Умов

Водне

Наземно-

повітряне

Ґрунтове

В інших організмах

Щільність (значна, незначна)

значна

незначна

значна

значна

Відносний вміст кисню (більший, менший, немає)

меншин

більший

меншин

немає

Ступінь освітленості (незначна, значна, немає)

незначна

значна

майже

немає

немає

Коливання температури (значні, незначні)

незначні

значні

незначні

незначні

Відносна кількість води (більша, менша)

більша

менша

менша

менша