Біологія - наука про життя

Завдання 1. Наведи означення біологія

Біологія (від грецького «біос» - життя, «логос» - вчення) - наука про живу природу, про життя в усіх його проявах.

Завдання 2. Впиши у схему ознаки живого:

  1. Обмін речовин та енергії з довкіллям
  2. Рух
  3. Живлення
  4. Дихання
  5. Ріст
  6. Розвиток
  7. Розмноження
  8. Подразливість

Завдання 3. Впиши у схему методи вивчення організмів

Завдання 4. Підпиши групи організмів, які вивчає біологія