Breadcrumbs

Ви тут: Home ГДЗ Біологія Гдз біологія 6 клас Костіков (2014)

Гдз біологія 6 клас Костіков (2014)

Заголовок
Вступ. Що таке життя та як його досліджують. § 1. Ознаки життя контрольні запитання
§ 2. Різноманітність життя
§ 3. Основні розділи біології контрольні запитання
§ 4. Науковий метод вивчення організмів
Тема 1. Живі організми складаються з клітин. § 5. Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію
§ 6. Будова мікроскопа контрольні запитання
§ 7. Будова клітини
§ 8. Спільні ознаки рослинної та тваринної клітин
§ 9. Відмінні риси будови рослинної та тваринної клітин контрольні запитання
§ 10. Поділ клітин контрольні запитання
Тема 2. Бактерії та протисти — світи, де панують одноклітинні. § 11. Бактерії — найменьші одноклітинні організми
§ 12. Бактерії шкідливі та корисні
§ 13. Різноманітність та значення бактерій у природі
§ 14. «Рослини» бактеріального світу — ціанопрокаріоти
§ 15. Поняття про протистів контрольні запитання
§ 16. Твариноподібні протисти
§ 17. Одноклітинні водорості запитання від школярів
§ 18. Колоніальні та багатоклітинні протисти запитання від школярів
Практична робота №1. Налаштування оптичного мікроскопа та робота з ним
Практична робота №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та їх розгляд за допомогою оптичного мікроскопу
Лабораторна робота №1. Будова клітини листка елодеї. Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї
Лабораторна робота №2. Спостереження за пересуванням інфузорії туфельки
§ 19. Губка та хара: на шляху до тварин та рослин
Тема 3. Квіткова рослина § 20. Основні вегетативні органи і процеси життєдіяльності квіткової рослини
§ 21. Тканини рослин
§ 22. Будова і функції кореня контрольні запитання
§ 23. Кореневі системи. Видозміни кореня
§ 24. Розвиток і будова пагона
§ 25. Стебло-осьова частина пагона
§ 26. Листок — бічний орган пагона
§ 27. Внутрішня будова листка
§ 28. Видозміни пагона та його частини
§ 29. Вегетативне розмноження рослин
§ 30. Рухи рослин
§ 31. Квітка контрольні запитання
§ 32. Запилення і запліднення у квіткових рослин
§ 33. Насінина
§ 34. Типи і способи запилення у рослин контрольні запитання
§ 35. Суцвіття контрольні запитання
§ 36. Плоди контрольні запитання
§ 37. Поширення плодів і насінин
Тема 4. Різноманітність рослин. § 38. Покритонасінні
§ 39. Представники дводольних контрольні запитання
§ 40. Представники однодольних
§ 41. Голонасінні
§ 42. Різноманітність голонасінних контрольні запитання
§ 43. Папороті контрольні запитання
§ 44. Плауни і хвощі
§ 45. Мохи
§ 46. Розмноження і цикли відтворення контрольні запитання
§ 47. Вищі рослини контрольні запитання
§ 48. Екологічні групи і життєві форми рослин
§ 49. Рослинні угруповання контрольні запитання
Тема 5. Гриби. § 50. Поняття про гриби та особливості їх життєдіяльності
§ 51. Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження
§ 52. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі
§ 53. Отруйні гриби
§ 54. Гриби неїстівні та їстівні
§ 55. Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби
§ 56. Фітопатогенні мікроскопічні гриби контрольні запитання
§ 57. Лишайники