Урок волейболу у 8 класі

Автор уроку: Гресь Олександр Васильйович, вчитель фізичної культури Срібненської зош І - ІІІ ст. імені А.Г.Черненка

Завданні уроку: 1) навчати вибирати спосіб прийому м’яча; 2) повторити прямий нападаючий удар; 3) повторити взаємодію гравців зон 6, 5 і 1 із гравцем зони 3; 4) розвивати спритність у рухливій грі «Мисливці й качки»

Частина уроку

Зміст

Підготовча (11-12 хв)

Шикування в одну шеренгу

Повідомлення завдань уроку

Повороти на місці

Ходьба: звичайним кроком, на носках, на п’ятах, з різними положеннями рук

Повільний біг

Перешикування

Комплекс ЗРВ у парах

Акробатичні елементи

Основна (30-32 хв)

Вибір способу прийому м’яча

Прямий нападаючий удар:

- з тенісним м’ячем без сітки в парах

-   те саме через сітку

-   те саме, але з волейбольним м’ячем. накинутим партнером

Взаємодія гравців зон 6, 5 і 1 із гравцем зони 3

Рухлива гра  «Мисливці й качки»

Заключна (3-4 хв)

Кидки і ловіння набивного м’яча

Шикування в одну шеренгу

Підбиття підсумків

Інвентар: волейбольні м’ячі ; тенісні м’ячі; набивні м’ячі вагою 1 кг

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв

До 1 хв

До 30 с

1-1,5 хв

1-2  хв

0,5-1 хв

5-5,5 хв

1-2 хв

За зростом біля лінії . Привітання

Перевірити наявність учнів

Узгодженість дій

По колу в колону по одному, дистанція 2 кроки

Зберігати дистанцію 2 кроки

У коло, розімкнути на відстань витягнутих рук

Див. додаток 3

Перевороти лівим (правим) боком

6-8  хв

 

 

 

 

10-12  хв

5-6  хв

5-6 хв

Раціональний вибір місця у прийнятій розстановці. Передбачення напрямку, характеру і траєкторії подачі для своєчасного переміщення і підготовчих дій до прийому. Під час нападаючого удару спостерігати за діями суперника у момент підготовки атаки, а також врахувати положення своїх блокуючи, зону, в якій він діє, і загальнокомандне завдання. Пам’ятати про необхідність цілеспрямованої передачі м’яча для атакуючих дій власної команди

По дві колони на кожному боці майданчика

Погоджувати стрибок і ударний рух руки

У комбінаціях можуть брати участь 3-5 учнів. Перехресні переміщення нападаючих

Див. додаток 2

 2-3  хв

До 30 с

До 30 с

У парах різними способами, змінюючи відстань між партнерами

За зростом біля лінії

Відмітити кращих