Breadcrumbs

Ви тут: Home Англійська мова Розробки уроків з англійської мови Конспект уроку-проекту з англійської мови у 6 класі

Конспект уроку-проекту з англійської мови у 6 класі

Attachments:
Download this file (konspekt_uroku.rar)Завантажити[ ]172 kB
Автор: Моісєєнко Наталія Миколаївна - вчитель англійської мови Веселівської районної різнопрофільної гімназії

Мета уроку:

Навчальна - узагальнити основні поняття, лексичні одиниці з теми « Save our Planet» через презентацію міні проектів , підготовлених групами учнів; розвиток мовленнєвих навичок за вивченою темою; вдосконалення навичок аудіювання та читання.

Розвивальна – розвиток метапредметних вмінь:

- Вміння узагальнювати
- систематизувати
- організовувати співпрацю
- оцінювати результати роботи
- використовувати ІКТ розвиток здатності здійснювати продуктивні мовні дії, розвиток комунікабельності і кругозору учнів;

Виховна - виховувати культуру спілкування, відповідальність за результат своєї праці, бережливе ставлення до навколишнього середовища, любові до природи, бережливості.

Психологічна – підвищення рівня мотивованості у вивченні іноземної мови.

Обладнання уроку: зошит, видеофильм, роздатковий матеріал, презентації, відео ролик, мультимедійна дошка, проектор, пісня, матеріал для складання постера, малюнок дерева.

Форми організації пізнавальної діяльності – групова, фронтальна, індивідуальна.

Пояснювальна записка.

У даній роботі представлений план-конспект підсумкового уроку в 6 класі по темі «Save our Planet» англійською мовою із застосуванням комунікативних, проектних, а також з використанням ІКТ. Це підсумковий урок з даної теми і має велике значення в нашому житті, тому що сьогодні ми стоїмо перед обличчям екологічної катастрофи.

Цьому уроку передує велика підготовча робота, яка полягає не тільки у вивченні тематичного матеріалу, але також і в залученні додаткової інформації. Форма уроку - урок-конференція, урок контролю отриманих знань.

Учні були розподілені на 3 групи : група представників міжнародної організації Greenpeace, група журналістів шкільної газети « Крик» та група « Друзі природи». Всі отримали завдання для представлення презентацій.

Протягом усього уроку передбачалося використання різних прийомів навчання, сучасних ТСО, наочності, комп'ютера, що робить урок цікавим і сприятиме підвищенню рівня навчальної мотивації в учнів. Знайомство з новим матеріалом та його закріплення проводиться з використанням презентації в форматі Power Point.

В ході уроку використовувалися такі форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна.

Основні методи: аудіювання, демонстрація, вправи.

Враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів, а також тип і вид уроку, були обрані наступні види вправ:

  • за призначенням: рецептивні, репродуктивні, тренувальні:
  • за способом виконання: усні, письмові, творчі;
  • за способом навчальної діяльності: пошукові, тренувально-пошукові.

Даний урок забезпечив розвиток наступних умінь і навичок учнів:

  • робити усні повідомлення за результатами узагальнення побаченого, почутого, прочитаного;
  • збирати, узагальнювати і систематизувати інформацію і представляти її в колективних проектах,
  • виконувати індивідуальні та колективні завдання англійською мовою;
  • викладати англійською мовою результати пошукової діяльності;
  • узагальнювати інформацію, отриману при читанні, аудіюванні, перегляді і викладати її англійською мовою.

Робота в командах сприяла формуванню в учнів таких позитивних особистісних якостей, як доброзичливість, відповідальність, почуття взаємодопомоги.

Підсумком уроку стала розробка постера з використанням всього матеріалу, отриманому на уроці. щодо поліпшення умов з навколишнім нас середовищем та усунення забруднень на нашій землі. Урок включає в себе здоров'я зберігаючі технології.

ХОД УРОКУ

I. Організаційний момент.

Teacher: Hello, boys and girls! I am glad to see you. I’m sure that you are full of energy and ready to do our lesson interesting and rich.

II. Ознйомлення с темой урока.

Teacher: Children, I propose you to watch a short video and try to guess what we are going to speak about at our lesson . ( слайд 1)

( Видео : . http://www.youtube.com/watch?v=G8IozVfph7I )
Teacher: What is the topic of our lesson?

Student: Environmental protection. ( слайд 2)

Teacher: Yes, you are right! Today we’re tried to summarize our knowledge on the topic “Environmental problems” and to find out some ways how to save our planet Earth. We make a project to answer these questions.( слайд 3 )

- Why do we have to protect nature?

- What are the most serious environmental problems?

- What ecological organizations help to protect nature?

- What ways can we help the Earth?

- What can we do to protect nature and save our planet clean?

Teacher: Children! Are you friends of the Earth? Let’s see.

Test «Are you a friend of the Earth?»

1. What does your family do with empty bottles?

a. Take them to a recycling bin. ( 3 points)

b. Return them to the supermarket. ( 2 points)

c. Throw them in the rubbish bin. (1 point)

2. You eat a chocolate bar in the street. What do you do with the wrapper?

a. Drop it on the pavement.( 1 point)

b. Put it in a litter bin. (2 points)

c. Save it for recycling. ( 3 points)

3. When you clean your teeth, you:

a. Turn the tap on only when you need water.( 3 points)

b. Leave the tap running until you have finished.( 1 point)

c. Only use one glass of water. ( 2 points)

4. Your favourite kind of transport is…

a. A car (1 point)

b. A bicycle (2 points)

c. Your feet: you walk everywhere. ( 3 points)

5. What do you do with old newspapers, magazines?

a. Throw them away.( 1 point)

b. Give them to recycle.( 3 points)

c. I use them to make other things. ( 2 points)

Results

12-15 points: Keep up the good work! You are doing your part to protect the nature.

11-9 points: You know about the problems of the Planet but you can`t do more.

8-5 points: You are part of the problem. You should try to become part of the solution.

Teacher: You have shown good results. I see you are real friends of our planet Earth. And what about other people? Do they understand the importance of this question?

To answer this question we have divided into 3 groups: 1st group – representatives of Greenpeace , 2nd group – journalists of the school newspaper «Kryk», 3rd group – « Friends Of Nature».

ІІІ. Розвиток лексичних навичок.

Teacher: What does the word “Environment” mean?

Student: Environment is everything around us: water, air, forest, animals.

Teacher: What words do you associate with “ Eco Problems ”? ( учні складають таблицю та записують на дошці) (слайд 4 )

Rubbish

Destroying forests Water pollution

Eco Problems

Killing animals

Nuclear tests

Air pollution

Teacher: Well done! During our lesson we’ll try to discuss these problems .

The previous lessons we spoke much about it. We have learnt many new words which belong to our topic. Try to remember them and make some sentences. (слайд 5 ) Look at these words and translate them into Ukrainian.


To pollute

Environment

A weapon

To destroy

Rubbish

Pollution

To protect

To plant

Recycle

Bits of glass

Захищати

Саджати

Переробляти

Забруднювати

Скло

Зброя

Навколишнє середовище

Знищувати

Сміття

Забруднення


Teacher: Make up your own sentences with these words.

(учні усно складають речення зі словосполученнями)

Teacher: Complete sentences with words. (слайд 6 )

1. Don't leave the ________running when you are brushing your teeth.

2. Turn off the ______ and ______ when you are not in the room.

3.Make a ___________.

4. Recycle your plastic and _______. 5.Take a _______ instead of a bath.

6.Keep the oceans clean so the fish will stay_____. 7. Planting just one ______ can save the sky from smoke from factories.


Birdhouses

Lights

Water

TV

Healthy

Tree

Shower

Paper


III.Розвиток навичок аудіювання.

A) Before listening.

T.: -Students , representatives of Greenpeace have brought a message from the Earth. Listen to it, please.

“Dear boys and girls,

Take care of me. I’m ill. My water is polluted. The air is dirty. Don’t cut down the forests . Plant a tree a year. Don’t kill animals and birds.

They may all disappear.

Never throw or break glass bottles. You pollute the land. Take what you need from me. You are my parts.

So, keep me clean and healthy for future generations,

Love, your Earth”.

B) After listening.

T.: - Children, please, mark what should and what shouldn’t we do about the Earth.

DO

DON’T

1) Cut down the forests.

2) Plant a tree a year.

3) Throw or break glass bottles.

4) Pollute the land.

5) Kill animals and birds.

6) Keep the Earth clean and healthy.

IV. Розвиток навичок мовлення .

Teacher: We are all part of the natural environment and need to be responsible for our interactions with our environment. My advice to all children and grown ups is to recognize the importance of our planets naturals systems and variety of life. We need to thing about our part in the environment and how our actions, such as, our use of water, production of rubbish and energy consumption can directly destroy our wildlife and natural habitats.

And what about you and your family?

Answer the questions.

- What does your family do with the rubbish?

- Who takes the rubbish out?

- Does your mum ask you to take it out or do you do it yourself? (Sasha. And you, Lena? And you Zhenia?)

- When do you do it? (Sasha. And you, Lena? And you Nick?)

- How often do you take the rubbish out? (Sasha. And you, Lena? )

- What kind of rubbish do you take out?

- What happens to that rubbish then?

Student : Special services take it to the landfill. I hope people recycle it.

Teacher: - What is recycling? (примерные ответы учащихся)

Student 1:. Recycling is when we make new products out of used products. For example, after you use a bottle, you should bring it to a recycling centre. Then the glass from the bottle is used to make new glass products.

Teacher: - Where can you learn about recycling?

Student 2:. I can learn about it at Ecology lessons. But I have learnt about it at one of our English lessons.

Teacher:– Is recycling important?

Student 3:. Yes, it is. It is very important.

Teacher:- Why do you think so?

Student 4: When we recycle we help our environment.

Teacher:- What do you mean?

Student 5: I suppose litter is not only ugly, but it can be harmful to wildlife. Some rubbish is never decomposed, others take many years for this.

Student 6: We must remember 3 R’s : reuse, reduce, recycle.

Teacher: You are absolutely right! What can we reuse, reduce and recycle? ( слайд 8 )

Student: Reuse : glass bottles and tins, metal tins.

Recycle : all kinds of paper, plastic, metal.

Reduce : using electricity, running water.

Teacher : Look at the screen and read about Decomposition Times of Products . ( слайд 9)

If we don’t begin to change our behavior, we will have no world to live. You can recycle, walk or ride a bike, plant a tree and appreciate the beauty of the nature around you.

V. Фізкультхвилинка.

Teacher : Are you tired? Let’s have a rest and sing the song «Easy Habits» . This song was prepared by the representatives of Greenpeace. They hope that you’ll remember easy habits of saving our planet.

(пісня «Easy Habits»)

VI. Розвиток навичок мовлення . Проектна робота.

Teacher : As you see, the ecological problems are dangerous. Man is beginning to understand that his environment is not just his own town or country, but the whole earth. That’s why people form the organizations that work to protect the environment from harm. What ecological organizations help to protect nature? (слайд 10)

Student: Greenpeace, RSPCA-Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, WWF-World Wide Fund - Its symbol is a big panda. - RSPB-Royal Society of Preserving Birds.

Teacher : At our conference we have invited representatives of Greenpeace. Let’s listen to them about their activities.

Project work of the 1st group (presentation) ( Додаток)

Student:( Greenpeace)( слайд 1,2) Greenpeace is an international environmental organization. Members of Greenpeace are in the places where the environment is in danger. We always act fast and bravely. Greenpeace members are often called as "greens". ( слайд 3) . Greenpeace was started on the 15th of September 1971 in Canada . ( слайд 4). The committee's founders were Dorothy and Irving Stowe, Marie and Jim Bohlen, Ben and Dorothy Metcalfe, and Bob Hunter. ( слайд 5)

WE

• protect the environment (слайд 6)

• fight against water and air pollution (слайд 7,8)

• protect animals and plants (слайд 9)

• regulate the ecological situation ( слайд 10)

Greenpeace message is “When the last tree is cut down and the last fish killed, the last river poisoned, then you will see that you can’t eat money “.( слайд 11)

The Earth is in your hands Join us and let’s help our planet together!(слайд 12)

Follow these rules: ( слайди 13,14,15)

Teacher : That’s interesting, thank you. What kind of day was it yesterday ?

Student: April,22 – Earth Day. ( слайд 11 презентація вчителя)

Teacher: Earth Day is on April 22nd every year. What do people do on this day? Is it the only day when we can help the Earth?

Student: I think, Earth Day must be every day.

Teacher: Children, let’s grow the tree. Look, it hasn’t any leaves. I want you to use the tree leaf and write a promise. Collect all your tree leaves and make a Green Tree. Go to the blackboard and read your promises. (Учні виходять до дошки із зеленим листям обіцянками і складають дерево).

I mustn’t pollute the water

I mustn’t kill fish

I mustn’t leave litter

I mustn’t cut down trees

I mustn’t drop the litter

I must turn off lights and water

I must clean after their dogs

I must recycle used materials

I must feed birds and help them.

I mustn’t wear fur coats

I mustn’t use campfire

Project work of the 2nd group ( video) ( Додаток)

Teacher: The protection of the environment is import in our gymnasium too.

Journalists of our newspaper “Kryk” tell us about it.

Journalists: We can’t ignore the problem of the protection of our environment . We have prepared an issue about this problem for our newspaper. Let’s watch a short video how we worked.

( video)

Teacher: Thank you very much. I think your issue will be useful for everybody.

Project work of the 3rd group ( presentation) ( Додаток)

Teacher: Do you like our settlement? How do you protect our nature?

Student1: We live in a small world too. It’s very important to protect nature where we live. It needs our help. Look at the slides about our settlement .

Student2:To see our settlement always clean and tidy we have made the rules that must be followed.

q You mustn't damage street signs

q You must throw litter into the rubbish bins

q You mustn’t break benches and swings in the yard

q You mustn’t draw on the buildings

Student3: We organized the exhibition of drawings “Save Our Planet” devoted to the Earth Day. Many pupils took part in it. Children understand that the future depends on them. They showed the importance of ecological problems and tried to attract students’ attention to this problem by the posters. Here you can see some of them.

Student4: We are real friends of our planet. And we will save it for ourselves, for the future generation.

Teacher: Thank you, children. I believe you’ll never pollute the environment, the place where you live.

Teacher: I hope you will protect our nature and never forget the main rules. What are they? (слайд 12)

Teacher: Let’s summarize our knowledge and make the poster «The environmental protection» . Видеоклип на песню Луи Армстронга “What a Wonderful World” (під час відеокліпу учні виконують роботу - на аркуші ватману вони готують інформаційний плакат на тему «The environmental protection», використовуючи принесені заздалегідь картинки, тексти по темі)

VII.Домашнє завдання.

Write a letter “ How do you protect the environment” .

VIII. Підсумки уроку.

Teacher: At the end of our lesson I’d like to say:

Our nature is in danger. We should protect it because we want to save our beautiful planet.

Our lesson is over. I’m really pleased with you and your work at the lesson. You’ve tried your best and I’ll put you excellent marks.