Breadcrumbs

Ви тут: HomeБіологіяКалендарно-тематичне планування Календарне планування з біології у 10 класі для академічного рівня та рівня стандарту

Календарне планування з біології у 10 класі для академічного рівня та рівня стандарту

Attachments:
Download this file (kalendarno-tematichne-planuvannya-z-bіologії-u-10-klasі-dlya-akademіchnogo-rіvny)Скачати[ ]86 kB

Автор: Цапко Юлія василівна , учитель біології Курязької загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів

1,5 години на тиждень, всього – 52 години, з них 4 – резервні

2 год 

Вступ

10 –а

10 - б

1

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками.

Завдання сучасної біології.

 Методи біологічних досліджень.

  

2

 Рівні організації  життя.

Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

  

Розділ І.  Молекулярний рівень організації життя

 

3 год 

Тема 1. Неорганічні речовини.

3

 Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

  

4-5

Роль неорганічних речовин (води, кисню, оксидів, кислот,  мінеральних солей) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль йонів

Практична робота

№1. Визначення вмісту води у власному організмі.

  

8 год 

Тема 2. Органічні речовини

6

Органічні речовини живих істот, їх різноманітність та біологічне значення

  

7

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів, моноcахаридів.  

Л\р  №1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

  

8

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів малих органічних молекул: амінокислот,  нуклеотидів.   

  

9

П\р № 2.  Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації. Визначення довжини, маси, нуклеотидного складу молекул нуклеїнових кислот;

  

10

Принципи дії  ферментів,  їх роль у життєдіяльності організмів. Роль вітамінів,гормонів, факторів росту у життєдіяльності організмів.

Л\р  №2. Вивчення властивостей ферментів.

  

11

П\р № 3. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки.

  

12

П\р № 4. Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом. 

  

13

Узагальнення за розділом  І.  Молекулярний рівень організації життя

  

Розділ ІІ. Клітинний рівень організації життя

 

5 год 

Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.

14

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

  

15

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран  (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Л\р  № 4* Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин

  

16

Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи.

  

17

Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду  клітин прокаріотів. Л\р  № 5* Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра

  

18

Особливості  будови клітин прокаріотів і еукаріотів. Л\р  № 3. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів. 

  

7 год 

Тема 2. Цитоплазма клітин.

19

Складові цитоплазми:   

 цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, мембранні і немембранні органели, включення.

  

20

Будова і функції цитоскелету, роль його складових в  просторовій організації клітин, в організації рухів в клітині та руху клітин. Л\р   № 8. Рух цитоплазми в клітинах рослин. 

 Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

  

21

Реакції проміжного  обміну речовин, що відбуваються в цитозолі,  на прикладі гліколізу.

  

22

Хімічний склад, будова і функції рибосоми. Синтез білків на вільних рибосомах, та на ендоплазматичній сітці. 

  

23

Практична робота № 5. Розв’язання елементарних вправ з  трансляції 

  

24

Будова і функції  двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання.Синтез білків в мітохондріях  Л\р    № 7*. Вивчення будови двомембранних органел.

  

25

Функції пластид. Фотосинтез.  Значення фотосинтезу. Синтез білків  в хлоропластах.

  

6 год 

Тема 3. Клітина як цілісна система.

26

Принципі функціонування клітини прокаріотів як цілісной системи. Поділ клітин прокаріотів.   

Клітинний цикл  еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. 

  

27

Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Л\р  № 9. Будова хромосом.

  

28

Мітоз. Л\р  № 10. Мітотичний поділ клітин.

  

29

Мейоз. П\р  № 6. Порівняння мітозу і мейозу.

  

30

 Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

  

31

Сучасна клітинна теорія як уточнення и доповнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностування і лікування захворювань людини. 

  

32

Узагальнення .Цитоплазма клітин.  Клітина як цілісна система

  

Розділ ІІІ. Організмений рівень життя

4 год

Тема 1. Неклітинні форми життя.

33

Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли.
Роль в природі й житті людини.

  

34-35

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

  

36

Характеристика пріонів

  

4 год 

Тема 2.Одноклітинні організми 

37

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. .  Особливості їх організації і життєдіяльності.   Роль бактерій у природі та в житті людини.

  

38

Профілактика бактеріальних захворювань людини.

  

39

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.
Колоніальні одноклітинні організми.

  

40

П\р № 7.  Порівняння симптомів захворювань, які викликаються вірусами і бактеріями.  Узагальнення. 

  

8 год

Тема 3. Багатоклітинні організми

41

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

  

42

 Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин.

  

43-44

Утворення тканин у тварин.

Будова і функції тканин   тварин,   їх здатність   до регенерації. Л\р  №11. Будова тканин тваринного організму.

  

45

 Гістотехнології.  Застосування штучних тканин для лікування   захворювань людини.    

  

46

Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність  до регенерації. Л\р  №12. Будова тканин рослинного організму

  

47

Органи багатоклітинних організмів.
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.
Колонії багатоклітинних організмів.

  

48

Узагальнення за темою Багатоклітинні організми

  

Узагальнення

1 год

49

Принципи організації, функціонування  і властивості   молекулярного, клітинного, організменого рівнів організації життя. 

  

50

РЕЗЕРВНИЙ ЧАС

  

51

  

52