Breadcrumbs

Ви тут: Home Біологія Календарно-тематичне планування Календарне планування уроків біологія 6 клас (з урахуванням оновлення 2017 р.)

Календарне планування уроків біологія 6 клас (з урахуванням оновлення 2017 р.)

Оновлене планування можна скачати в вкладенні (70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних).

Календарно-тематичне планування уроків біологія 6 клас (проект)

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної програми «Біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Затвердженї Міністерством освіти і науки України наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06 2012 р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

К-ть

годин

у темі

№п/п

уроку

Тема уроку

Лабораторні,практичні роботи, дослідницькі практикуми

Домашнє завдання

Дата проведення уроку

Для

нотаток

4

 

Вступ.

       

1

1

Біологія – наука про життя.

 

Опрацювати § стор.

   

2

2

Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

 

Опрацювати § стор.

   

3

3

Основні властивості живого.

 

Опрацювати § стор.

   

4

4

Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

 

Опрацювати § стор.

   

10

 

Тема 1. Клітина

       

1

5

Клітина - одиниця живого.

Історія вивчення клітини.

 

Опрацювати § стор.

   

2

6

Лупа. Мікроскоп.

Практична робота:

1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

Опрацювати § стор.

   

3

7

Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.

Практична робота:

2.Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Опрацювати § стор.

   

4

8

Будова рослинної клітини.

Лабораторне дослідження1:

Будова клітини листка елодеї.

Опрацювати § стор.

   

5

9

Будова рослинної і тваринної клітини.

Лабораторне дослідження2:

Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї.

Опрацювати § стор.

   

6

10

Надходження речовин у клітину.

 

Опрацювати § стор.

   

7

11

Утворення нових клітин.

 

Опрацювати § стор.

   

8

12

Ріст клітин.

 

Опрацювати § стор.

   

9

13

Основні положення клітинної теорії.

 

Опрацювати § стор.

   

10

14

Узагальнення вивченого по темі «Клітина»

 

Повторити матеріал теми

   

8

 

Тема 2. Одноклітинні організми.

       

1

15

Евглена зелена, амеба, інфузорія - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

Лабораторне дослідження3

Спостереження інфузорій.

Опрацювати § стор.

   

2

16

Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).

 

Опрацювати § стор.

   

3

17

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

 

Опрацювати § стор.

   

4

18

Дріжджі – одноклітинні гриби.

 

Опрацювати § стор.

   

5

19

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій.

Роль бактерій у природі та значення в житті людини.

 

Опрацювати § стор.

   

6

20

Вольвокс - колоніальний організм.

 

Опрацювати § стор.

   

7

21

Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми.

 

Опрацювати § стор.

   

8

22

Міні-проект (за вибором)

Чому скисає молоко?

Корисний йогурт.

Живі фільтри.

 

Опрацювати § стор.

   

р

23

Узагальнення вивченого по темі «Одноклітинні організми»

 

Повторити матеріал теми

   

20

 

Тема 3. Рослини

       

1

24

Рослина – живий організм.

 

Опрацювати § стор.

   

2

25

Фотосинтез як характерна особливість рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

3

26

Живлення (мінеральне, повітряне) рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

4

27

Дихання рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

5

28

Рухи рослин.

 

Дослідницький практикум

Дослідження процесу росту

вегетативних органів.

Опрацювати§ стор.

   

6

29

Будова рослини. Органи рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

7

30

Клітини рослин. Тканини рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

8

31

Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті).

Лабораторне дослідження4

будова кореня;

Опрацювати § стор.

   

9

32

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.1»

Контрольна робота №1

 

Повторити матеріал теми

   

10

33

Пагін. Його будова,

Лабораторні дослідження5,6

будова пагона;

будова бруньки;

Дослідницький практикум

Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

Опрацювати§ стор.

   

11

34

основні функції (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин).

 

Дослідницький практикум

Транспорт речовин по рослині.

Опрацювати§ стор.

   

р

35

Різноманітність та видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження7

будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду (на прикладі моркви);

Опрацювати§ стор.

   

12

36

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

 

Дослідницький практикум

Вегетативне розмноження рослин.

Опрацювати§ стор.

   

13

37

Квітка - орган статевого розмноження.

Лабораторне дослідження8

будова квітки;

Опрацювати § стор.

   

14

38

Суцвіття.

 

Опрацювати § стор.

   

15

39

Запилення.

 

Опрацювати § стор.

   

16

40

Запліднення.

 

Опрацювати § стор.

   

17

41

Насінина.

Лабораторне

дослідження9

будова насінини;

Дослідницький практикум

Дослідження умов проростання насіння.

Опрацювати§ стор.

   

18

42

Плід, поширення плодів.

Лабораторне дослідження10

будова плода;

Опрацювати § стор.

   

19

43

Поняття про класифікацію рослин.

 

Опрацювати § стор.

   

20

44

Міні-проект (за вибором):

Листопад.

Квіти і комахи.

Рослини мандрівники.

Рослини хижаки.

 

Опрацювати § стор.

   

р

45

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.2»

 

Повторити матеріал теми

   

12

 

Тема 4. Різноманітність рослин

       

1

46

Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові).

Лабораторне дослідження11

Будова зелених нитчастих водоростей.

Опрацювати § стор.

   

2

47

Мохи.

Лабораторне дослідження12

Будова моху.

Опрацювати § стор.

   

3

48

Папороті, хвощі, плауни.

Лабораторне дослідження13

Будова папоротей.

Опрацювати § стор.

   

4

49

Міні-проект (за вибором)

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

 

Опрацювати § стор.

   

5

50

Голонасінні.

Лабораторне

дослідження14

Будова голонасінних.

Опрацювати § стор.

   

6

51

Покритонасінні (Квіткові).

 

Опрацювати § стор.

   

7

52

Покритонасінні (Квіткові).

 

Опрацювати § стор.

   

8

53

 

Практична робота:

3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Опрацювати § стор.

   

9

54

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Практична робота:

4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.

Опрацювати § стор.

   

10

55

Життєві форми рослин.

Рослинні угруповання.

 

Опрацювати § стор.

   

11

56

Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Значення рослин для людини. Сільськогосподарські рослини.

 

Опрацювати § стор.

   

12

57

Екскурсія

Різноманітність рослин свого краю.

 

Опрацювати § стор.

   

р

58

Узагальнення вивченого по темі «Різноманітність рослин»

 

Повторити матеріал теми

   

9

 

Тема 5. Гриби.

       

1

59

Особливості живлення грибів.

 

Опрацювати § стор.

   

2

60

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження15 Будова шапинкових грибів.

Опрацювати § стор.

   

3

61

 

Практична робота:

5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Опрацювати § стор.

   

4

62

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження16 Будова цвілевих грибів (за допомогою оптичного мікроскопа)

Опрацювати § стор.

   

5

63

Розмноження та поширення грибів.

 

Опрацювати § стор.

   

6

64

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники;

 

Опрацювати § стор.

   

7

65

сапротрофні – цвільові гриби;

паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини).

 

Опрацювати § стор.

   

8

66

Значення грибів у природі та житті людини.

 

Опрацювати § стор.

   

9

67

Міні-проект

Гриби у біосфері та житті людини.

 

Опрацювати § стор.

   

1

68

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

 

Повторити матеріал теми

   

2

69

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

Контрольна робота №2

 

Повторити матеріал теми

   

р

70

Екскурсія

Вивчення рослинних угруповань.